Rok do 31. marta

Građane koji ne prijave druge lične prihode, osim plate, kaznit će Poreska uprava Kosova. Za prijavu ovih godišnjih prihoda bit će vremena do 31. marta ove godine. Ali, PAK nije pokazao nikakvu konkretnu proceduru kako naplatiti porez od građana koji ne prijavljuju prihode.

Do 31. marta građani će imati rok za prijavu godišnjeg ličnog dohotka Poreskoj upravi Kosova, inače će biti kažnjeni.

Prema članu 48. Zakona o porezu na dohodak, prijava je obvezna od 2015. godine, no PAK je odlučio početi s izvršavanjem ovog člana striktno od ove godine.

Uz platu, prema PAK-u, građani će morati prijaviti i druge prihode.

"Primjer: Kada osoba osim plate ima i druge prihode, kao što su prihodi od kirije, prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine ili drugi prihodi, dužna ih je iskazati putem novog obrasca za pojedinca”, stoji u odgovoru Poreske uprave Kosova.

No, o onome što još treba konkretno navesti, građani su postavili mnoga pitanja na koja je u narednim danima PAK najavio da će odgovoriti pojašnjenjima.

Prijavljeni prihod će se oporezovati po poreznim stopama na Kosovu. Građani ne plaćaju porez na dohodak do 80 eura mjesečno. Od 80 do 250 eura građani plaćaju 4 posto poreza mjesečno. Od 250 do 450 plaćaju 8 posto, a preko 450 i više 10 posto.

Ali, PAK nije odgovorio kako će tačno natjerati građane da prijave druge prihode niti kako će provjeravati one koji imaju i ne prijavljuju.

No, za one koji ne ispune te poresku obavezu upozorene su kazne.

“Kroz elektronski softver koji posjeduje PAK, kao i druge izvore informacija, identificiraju se utajivači poreza. PAK kontinuirano nastoji osvijestiti sve porezne obveznike da svoje porezne obveze po zakonu dobrovoljno ispunjavaju, dok je u slučaju neispunjenja obaveza kazna za neprijavljivanje ličnog dohotka od strane pojedinca ista kao i za poslovne subjekte, samo da se vrijednosti kazni razlikuju“, navodi se dalje u odgovoru Poreske uprave Kosova.

A prema mišljenju ekonomiste Ertona Bege, država ne bi smjela silom tjerati građane da se izjašnjavaju, budući da je taj zakon postojao odavno i nije bilo svijesti građana.

“Ne očekujem da će se građani na to u velikoj mjeri odazvati, stoga bi bilo besmisleno da im se kazna realizira u ovolikom broju jer svoje lične prihode ove godine nisu prijavili prema zakonskim uslovima, budući da zakon postoji već nekoliko godina i nikada to nisu učinili. Ovdje može biti odgovorna Vlada koja nije dovoljno učinila u smislu podizanja svijesti građana o njihovim obvezama prema državi po pitanju ličnih dohodaka”, rekao je Bega.

Prijava poreza na dohodak vrši se putem elektronskog obrasca na web stranici PAK-a.

/koha.net/