Portparol CIK-a

Portparol CIK-a Valmir Elezi rekao je da postavljanje kamera na biračkim mjestima nije odluka koja obuhvata samo glasanje 21. aprila, već će se odnositi na sve buduće izborne procese. On se osvrnuo i na broj glasača rekavši da se on prirodno povećao.

„CIK pojašnjava da se ne radi o odluci koja obuhvata samo proces glasanja za 21. april, već će se odnositi i na druge izborne procese. Postavljanje kamera na biračka mjesta planirano je tokom izrade podzakonskih akata od strane CIK-a. Ovi i drugi propisi nisu sačinjeni samo za proces glasanja 21. aprila 2024. godine, već će važiti i za druge izborne procese“, rekao je Elezi.

On je dodao da se postavljanje kamera unutar biračkih prostora radi u cilju "obezbjeđenja izbornog materijala i održavanja integriteta procesa glasanja i brojanja na biračkom mjestu".

„Važno je pojasniti da će postavljanje kamera na biračkim mjestima biti obavljeno uz potpuno osiguranje tajnosti glasanja, jer će one biti postavljene na drugom kraju prostorije u odnosu na glasačku kabinu i ni pod kojim uslovima neće moći da registruje preferenciju birača. Postavljanje kamera biće obavljeno uz potpunu tajnost glasanja. Čuvanje snimka kamera biće privremeno do uništenja izbornog materijala, što se po zakonu radi u roku od 60 dana od ovjere rezultata. Na dan glasanja CIK neće pratiti ove kamere, pa će se registracija vršiti pasivno. Pristup video snimku može se obezbjediti samo odlukom ili zahtjevom organa za sprovođenje zakona: CIK, IPŽP, Tužilaštvo ili Sud, a ne u drugim okolnostima”, rekao je Elezi.

Što se tiče biračkih spiskova u četiri opštine na sjeveru, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Sjevernoj Mitrovici, Elezi je kazao da se radi o prirodnom porastu broja birača.

„CIK je krenuo zakonskim putem za sastavljanje biračkog spiska za proces glasanja 21. aprila. Broj građana sa pravom glasa u ovim opštinama je 46.556, odnosno 1.461 birač više nego na izborima održanim prije godinu dana 23. aprila 2023. godine. Povodom konstatacija da je broj birača veći od broja stanovnika, pojašnjavamo da se na biračkom spisku ne nalaze samo građani sa pravom glasa koji trenutno žive u određenom prebivalištu, već i građani sa pravom glasa koji žive u inostranstvu. Novim biračima smatraju se sva lica koja su navršila 18 godina nakon izbora održanih 23. aprila 2023. godine ili lica koja nisu prethodno bili na biračkom spisku i koji se mogu smatrati biračima koji su prvi put upisani u Centralni civilni registar ili biračima koji su promjenili opštinu nakon tih izbora“, rekao je Elezi.

Izvor: Kosovo Online