Rani razvoj djece...

Prva organizacija na visokom nivou o ranom razvoju djece održana je na Kosovu, gdje je rečeno da je to ključna strategija za društvene i ekonomske dobrobiti u zemlji. Također, prikazani su nalazi koji pokazuju da je stopa smrtnosti djece na Kosovu 2,8 puta veća nego u drugim europskim zemljama. Predsjednica i premijer obećali su da će ulaganje u rani razvoj sve djece na Kosovu ostati prioritet.

Predsjednica Vjosa Osmani rekla je da se ulaganje u ljudski kapital sve više oblikuje, budući da je, kako je rekla, godinama usmjereno na beton.

“Ne možemo govoriti o održivom ulaganju ako ne govorimo i ne ulažemo u obrazovanje i zdravstvo, dakle u naše ljude. Najmudriji pristup je investirati i posvetiti se kvalitetnom razvoju u ranom djetinjstvu. Ulaganje u zdrav razvoj u prvim godinama djetetova života najbolja je garancija za veći uspjeh u obrazovanju, za značajno povećanje produktivnosti i ekonomske uspješnosti. Bolje zdravlje tokom života, održive zajednice i formiranje odgovornog i aktivnog građanstva”, rekao je Osmani.

Osmani je dalje dodala da je danas prilika da svakom djetetu damo priliku da napreduje i daje sve od sebe.

„Upravo su te prve godine života djece, kada im se mozak razvija vidljivim impulsom, kao nikad tokom čovjekovog života. Svaki put kada mi odrasli razgovaramo s njima, pjevamo im, nasmijavamo ih, igramo se s njima, zabavljamo se s njima, to sve više utiče na njihovo psihičko zdravlje, uspostavljanje zdravih odnosa, ali i uči nekim od najvažnijih vještina za uspješniju budućnost i visoku dobrobit. Što je više ulaganja u njihovo rano djetinjstvo, to će veći i korisniji biti povrat ulaganja u njihovu mladost i odraslu dob“, dodala je Osmani.

U prvoj organizaciji na visokom nivou o ranom razvoju djece, premijer Albin Kurti rekao je da je obrazovanje djece ustavno pravo.

„Primarni korisnici su djeca i roditelji, ali ulaganje u rano obrazovanje donosi i društvene koristi i direktno utiče na ekonomiju zemlje. Kratkoročno je to skuplje, ali dugoročno, što prije započne ulaganje, veći će biti povrat ulaganja, što će biti veće koristi za društvo u cjelini. Istraživanja pokazuju da će svako ulaganje u rano djetinjstvo, povrat ulaganja biti devetostruki”, rekao je Kurti.

Šef izvršne vlasti je naglasio da je na Kosovu nizak stepen razvoja u ranom djetinjstvu, zbog finansijske nemogućnosti.

Spomenuo je neke od fokusa potrebnih za postizanje ovog cilja.

“Omogućiti fizički pristup kroz izgradnju novih vrtića, prilagodbu školskih objekata ovom nivou i nivou politike potpore, kao što su povlašteni uslovi plaćanja ili oslobođenja za porodice kojima je to potrebno, organizacija prijevoza, stvaranje odgovarajućih sadržaja i osiguravanje opreme za djecu s teškoćama u razvoju i olakšavanje procesa licenciranja. Poboljšanjem pravne infrastrukture i na temelju toga izradili smo zakon o ranom obrazovanju koji će između ostalog regulisati oblike pružanja, međusektorsku koordinaciju, porodični odgoj i licenciranje”, naveo je Kurti.

Anna Bjerde, potpredsjednica Ureda Svjetske banke za Europu i središnju Aziju, rekla je da bi djeca iz ranjivih skupina trebala imati jednak pristup uslugama.

“Jamajka je otkrila da je ulaganje u ranu dob djece dovelo do oko 25 posto većih prihoda posljednjih godina. Dizajn ovih usluga igra ključnu ulogu. Ako se nude nove mogućnosti, one same po sebi nisu dovoljne za kombiniranje različitih inputa, kao što je sistem preporuka. Usluga ranog razvoja djece vrlo je važna za ravnopravan razvoj čak i za ranjive skupine. Zato što ove skupine na Kosovu stvarno imaju najslabije rezultate i niže sudjelovanje u uslugama", rekla je putem direktne online veze.

U međuvremenu, stručnjakinja za ljudski razvoj u Svjetskoj banci, Mrika Aliu predstavila je nalaze i preporuke iz analize situacije o uslugama ranog razvoja djece na Kosovu. Rekla je da stopa povrata ulaganja doseže i do 13 posto godišnje.

“Dijete rođeno danas na Kosovu može očekivati da će dosegnuti samo 57 posto svog potencijalnog ljudskog kapitala. Indeks ljudskog kapitala Kosova sugerira idealnu priliku za ulaganje u rano djetinjstvo. Posebno se ulaganje u ovo razdoblje smatra isplativom investicijom... Preživljavanje djece na Kosovu napredovalo je posljednjih decenija, međutim stopa smrtnosti djece ili vjerovatnost da će dijete rođeno na Kosovu umrijeti bez proslave prvog rođendana, porasla je s 12 na 1000 poroda koliko je bilo 2014., na 15 na 1000 poroda u 2020. To je dvostruko više za djecu iz zajednica Roma, Aškalija, Egipćana. U usporedbi s prosjekom EU, stopa smrtnosti na Kosovu je 2,8 puta veća od europskog prosjeka", rekla je ona.

Čak je i regionalni direktor UNICEF-a za Europu i središnju Aziju Afshan Khan rekao da bi u ovom procesu najveća prilika u uslugama trebala biti za djecu koja dolaze iz ranjivih skupina.

Ovu raspravu organizirali su Predsjedništvo, Svjetska banka i UNICEF, s ciljem mobilizacije predanosti ranom razvoju djece.