Početak u 11 časova

Poslanici Skupštine Kosova nastaviće danas od 11 časova raspravu o tačkama koje nisu razmotrene na plenarnim sjednicama održanim 22. i 28. jula 2021. godine, a na sjednici bi trebalo da se glasa o preporukama Komisije za javni finansijski nadzor u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja, prenosi Ekonomija onlajn.

Na dnevnom redu biće i nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 16, 19, 21, 28. jula i 6. avgusta 2021. godine - glasanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju amandmana na Međunarodni ugovor sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za finansiranje Projekta sanacije železničke pruge 10.

Poslanici bi glasanje o Nacrtu zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između MESTI i Austrijske razvojne agencije za realizaciju Projekta "Istraživačke i primenjene nauke u visokom obrazovanje + (HERAS +)", kao i glasanje o zahtjevu Odbora za poljoprivredu da se promjeni naziv ovog odbora.

Na dnevnom redu će biti nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 19. oktobra 2021. godine za glasanje o godišnjem izvještaju Kosovskog savjeta za kulturnu baštinu za 2020. godinu, kao i nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 18, 19, 22. i 23. novembra 2021. godine.

Poslanici će razmotriti i neke prijedloge zakona koji su ostali nedovršeni sa plenarnih sjednica od 25. i 26. novembra 2021. godine, kao što je razmatranje Nacrta zakona o inspekciji i o biocidnim proizvodima.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online