Potčinjavanje

Državno tužilaštvo, kako saznaje KOHA, ima saznanja da njeni tužioci u tajnosti održavaju kontakte sa ljudima iz politike i međunarodnih ambasada.

Tužilački savjet Kosova pokušava da eliminiše rizik da na ovakvim sastancima ovi tužioci mogu da odaju osjetljive informacije o instituciji putem odluke kojom se bukvalno zabranjuju sastanci članovima tužilačkog savjeta.

Prva tačka odluke koju je potpisao predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova Jetish Maloku detaljno objašnjava ove zabrane.

Glavni tužioci i tužioci tužilaštava Republike Kosovo dužni su da obaveste svoje neposredne pretpostavljene, glavnog državnog tužioca i predsjednika Tužilačkog savjeta za svaku komunikaciju sa predstavnicima drugih vlasti i sa međunarodnim predstavnicima na Kosovu.

Za nepoštovanje ove odluke, tužioci će trpeti pravne posljedice, dodaje se.

Ali za Betima Musliua sa Kosovskog pravnog instituta, takva odluka ne bi trebalo ni da bude donijeta da su tužioci znali šta su njihova ovlašćenja.

"Prvo, smatram da je potpuno nepotrebno upoznavanje tužilaca i glavnih tužilaca sa svojom ulogom u vršenju svojih dužnosti. Oni imaju vrlo malu, gotovo nikakvu odgovornost koja se tiče sastanaka sa drugim vlastima“, kaže Musliu.

Pokušaje tužilaca da uspostave privatne kontakte sa političarima Musliu naziva željom da im se potčine.

"Ali, po svemu sudeći, postoji loša praksa pojedinih tužilaca i glavnih tužilaca, tako da su oni svakodnevno dio formalnih i neformalnih sastanaka sa raznim političarima i to se očigledno pretvorilo u zabrinutost koja je uticala da se ova odluka donese. Inače, ova odluka nema logike sve dok nema postupaka protiv onih tužilaca i glavnih tužilaca koji su stalno podređeni političarima“, rekao je Musliu.

Izvori iz Državnog tužilaštva rekli su da je ova institucija identifikovala nekoliko tužilaca koji su uspostavili privatne kontakte sa političkim kadrovima iz kabineta ministra pravde.

Ali u ovoj instituciji su demantovali da se tako nešto dogodilo. Rekli su da je bilo samo formalnih sastanaka.

"Što se tiče sastanaka tužilaca sa MP, da vas obavestimo da je Ministarstvo pravde pokrenulo nekoliko reformskih inicijativa, među kojima su i tužioci. Jedini sastanci na kojima su tužioci učestvovali su u okviru radnih grupa u ovim inicijativama“, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde i Tužilački savjet su u posljednje vrijeme imali mnogo sukoba, sukoba koji su se nekada završavali razdvajanjem prijava.