Izvještaj bivšeg sudije Eulexa Malcolma Simmonsa Odboru za zakonodavstvo Skupštine Kosova mogao bi da dovede da formiranja istražne komisije o Simmonsovim navodima, piše Reporteri.

Ukoliko Odbor odluči da pokrene istragu Simmons će pružiti detalje i dokumentaciju u prilog svojim tvrdnjama.

Opozicija je najavila da će razmotriti zakonske mgućnosti za pokretanje parlamentarne istrage.

Pravni stručnjaci navode da Kosovo ne može da preduzme takav korak zbog svojih obaveza prema međunarodnim sporazumima.

Poslanik Demokratske partije Kosova Hajdar Beka kaže da je Eulex izgubio kredibilitet i da su Simmonsove izjave zabrinjavajuće.

"Eulex uživa imunitet, ne znam koliko smo mi u pravu kao Skupština, ali pogledaćemo zakonske mogućnosti jer u uvodnom govoru Simmons zbog osjetljivosti neke stvari nije mogao da iznese, ali ih može izneti pred istražnom komisijom. Ne znam koliko nam je dozvoljeno, pogledaćemo transkript i razmotriti pravne načine da preduzmemo mjere vezano za štetne odluke Eulexa. Sudija kaže da ima i dostojnih sudija, ali istovremeno i da ima sudija i tužioca koji su sarađivali sa srpskom stranom vezano za sve slučajeve zločina koji su se dogodili na Kosovu. Kako onaj ko je počinio zločin može da sudi o zločinu? Jednom rječju Simmons je izjavama urušio kredilibitet i rad Eulexa", rekao je Beka.

Pozicija navodi da nije bilo zahtjeva za parlamentarnu istražnu komisiju koja bi verifikovala Simmonsove tvrdnje.

Poslanica Dorsa Kica Xhelili je izjavila za Kosovo press da Odbor za zakonodavstvo nije bilo aktivnosti vezano za mogućnost formiranja parlamentarne istražne komisije po ovom pitanju.

Izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehat Miftaraj navodi da Kosovo nema pravo na parlamentarnu istragu, ako želi da ispoštuje međunarodne obaveze prema Evropskoj uniji.

"Prvo, Kosovo nema pravo, ukoliko se pridržava međunarodnih obaveza prema Evropskoj uniji, da sprovodi parlamentarnu istragu. Drugo, prekršio bi se sporazum i sigurno bi imao štetan uticaj na Kosovo na putu ka evropskim integracijama“, rekao je Miftaraj za Kosovo press.

Prema njegovim riječima, tvrdnje Simmonsa mogu da posluže kao informacija za loše upravljanje Eulexa.

"Za Kosovo bio bi loš, štetan korak ako bi se sprovela bilo kakva parlamentarna istraga, jer bi se kršili principi i obaveze koje je Kosovo preuzelo sporazumom sa Evropskom unijom. S druge strane, poznato je da je Evropska unija, bilo preko Kancelarije za reviziju, bilo preko drugih kancelarija, sprovodila istrage ne samo o Simmonsovim tvrdnjama već i o drugima koji su pokretali pitanje uloge Eulexa i te istrage su završene odlukama nadležnih organa, te se može reći da su zaključili tu fazu u vezi sa Simmonsovim tvrdnjam“, rekao je Miftaraj.

Sudija Simmons je tri sata putem video veze pred Odborom za zakonodavstvo govorio o nepravilnostima radu misije EU vladavine prava.

Između ostalog izjavio je da Eulex teži političkoj eliminaciji „velike ribe“, a da je Specijalni sud etnički i da mu se treba usprotiviti.

Simmons je takođe izjavio da može da svoje tvrdnje potkrepi dokazima i dokumentacijom pred istražnom komisijom.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri