Mnogo optuženih

Tužilac u kancelariji državnog tužioca Kosova Shqipdon Fazliu izjavio je da specijalno tužilaštvo u predmetu "Banjska" vodi obimnu i svestranu istragu. Fazliu je za televiziju KTV kazao da su "naručene brojne analize, vještačenja" za koje je, kako je naveo, "potrebno vrijeme da se razrade i prihvate".

„Tužilac predmeta je u potpunosti svijestan važnosti predmeta, ne samo ovog nego svakog slučaja, sreća je što, posebno u oblasti oduzimanja imovine, imamo tužioca koji vodi predmet“, rekao je on.

Dodao je da su okrivljeni osumnjičeni „za teška krivična djela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Kosova, teroristička djela i drugo“.

Podvukao je i da što se tiče optužnice treba razumeti da ima mnogo optuženih, da se radi o brojnim izvještajima, analizama i različitim vještačenjima. Dodao je da je riječ o komplikovanom slučaju i da je potrebno vrijeme da se prate koraci koji su utvrđeni u zakonu o krivičnom postupku.

Kazao je da bi objavljivanje mnogih dokaza moglo da naškodi istrazi.

Ocjenio je da ima mnogo slučajeva koji prodiru u medije i onda se, kako je ukazao, daju presude van sudskog postupka o tome kakav bi trebao da bude njihov konačni epilog.

„Rekao bih da ovo nije jedini slučaj. Nažalost, na Kosovu mnogi slučajevi dospeju u medije, a ponekad i istrage budu oštećene“, kazao je.

Kako je naveo, „mnogo je slučajeva koji prodiru u medije o kojima se raspravlja, onda se u javnom mnjenju često daju presude kako treba da se završi slučaj“.

„Bilo bi dobro da postepeno, vremenom svi postanemo svesni, uključujući i pravosudne institucije, ali i medije i druge, da se objavi ono što ne šteti istragama“, naglasio je.

Dodao je da smatra da je primarni interes svih, pa i medija i građana, da se slučaj ispita na najbolji mogući način i da se na osnovu dokaza donese konačna i meritorna presuda.

Kazao je i da onda takav slučaj, nakon suđenja može da bude podvrgnut analizi koju mogu da urade mediji, ali kako je naveo, da ne interveniše u početnoj fazi, da se objave detalje koji ponekad mogu da dođu do njih i mogu da štete istrazi.