U porastu broj korisnika droga na Kosovu

Najviše među adolescentima U porastu broj korisnika droga na Kosovu

Dnevna statistika Univerzitetskog kliničkog centra Kosva, pokazala je da je broj korisnika droga u poslednjih godinu dana u porastu, najviše među adolescentima....

Četiri opštine na Kosovu u kojima maloljetnici najviše koriste narkotike

Slučajevi i u školskim objektima Četiri opštine na Kosovu u kojima maloljetnici najviše koriste narkotike

Ismet Koca, poručnik Policije Kosova, izjavio je da je pristup narkoticima na nacionalnom nivou zabrinjavajući.