Saradnja

Energetska korporacija Kosova i AD Elektrane Sjeverne Makedonije (EMV), dva najveća proizvođača električne energije u ove dvije zemlje, potpisale su Memorandum o razumevanju, preneo je Klan Kosova.

Saradnja obuhvata nekoliko oblasti, poput razmjene znanja i iskustava vezanih za diversifikaciju proizvodnih tehnologija i pripremu zajedničkih planova za prevazilaženje vanrednih energetskih situacija.

„Razmenjujući znanja i iskustva u vezi sa diversifikacijom proizvodnih tehnologija, strane namjeravaju da se fokusiraju na ispitivanje svih raspoloživih opcija za zamjenu uglja električnom energijom, stručnu saradnju, obezbjeđivanje najefikasnije razmene energije i resursa u vezi sa proizvodnjom električne energije kroz optimizaciju proizvodnje i izradu zajedničkih planova za prevazilaženje vanrednih energetskih situacija i u drugim oblastima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se saradnja razvija u cilju obezbeđivanja nesmetanog snabdevanja električnom energijom na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.

"Energetska kriza je pogodila obe zemlje jer su zavisne od uvoza električne energije i da bi se tokom krize obezbjedila stabilna proizvodnja električne i toplotne energije, uloženi su dodatni napori za efikasan i nesmetan rad proizvodnih jedinica. Stoga će ovaj Memorandum pozitivno uticati na smanjenje zavisnosti od uvoza električne energije za obe zemlje“, stoji u saopštenju.

Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova