Obuzdavanje cijena

Lideri EU-a su pozvali Evropsku komsiju da sa međunarodnim partnerima istraži načine za obuzdavanje rastućih cijena energije.

Lideri EU 27 su sa samita u Briselu pozvali na dalju diverzifikaciju izvora i puteva snabdijevanja eneregentima u Evropi i na osiguravanje snabdijevanja energijom po pristupačnim cijenama i ponovili poziv Zapadnom Balkanu da se priključi platformi EU-a za kupovinu energenata.

Lideri EU-a su pozvali Evropsku komsiju da sa međunarodnim partnerima istraži načine za obuzdavanje rastućih cijena energije, uključujući i mogućnosti za privremeno ograničenja uvoznih cijena energenata.

U zaključcima Evropskog vijeća posvećenim energetici inistira se na strategiji vanjskog energetskog angažovanja EU-a, važnosti domaćih izvora energije za sigurnost snabdijevanja i ubrzanju primjene obnovljivih izbora energije, prenosi Tanjug.

Evropska soludarnost

U tom smislu traži se ubrzanje procedura za izdavanje dozvola za projekte obnovljivih izvora, poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno uštede energije, kao i dovršetak evropskih mrežnih infrastruktura za tečni gas i električnu energiju.

“U duhu evropske solidarnosti, treba poboljšati spremnost za moguće velike poremećaje u snabdijevanju i otpornost tržišta gasa EU-a, posebno kroz brzo dogovaranje bilateralnih sporazuma o solidarnosti i koordinisanog evropskog plana za vanredne situacije, a punjenje skladišta prije sljedeće zime treba ubrzati”, navodi se u zaključcima Evropskog vijeća.

Evropska komisija je zadužena da nastavi rad na optimizaciji funkcionisanja evropskog tržišta električne energije, uključujući efekat cijena gasa na njega, kako bi ono bilo bolje pripremljeno da očuva sigurnost snabdijevanja i cijena.