KUD

KUD "Šarski Behar" u okviru implementacije projekta "Povećano zapošljavanje mladih Bošnjakinja" poziva zainteresirane mlade djevojke od 18 do 30 godina da se prijave na kursu izrade tradicionalnih nošnji pripadnika nevećinskih zajednica na Kosovu.

Predsjednik ovog društva Edis Mustafi kaže da kurs ima za cilj da sačuva od zaborava stare zanate i kulturno nasljeđe pripadnika nevećinskih zajednice i sam proces izrade tradicionalnih nošnji. 

"Uzimajući u obzir da su tradicionalne nošnje danas jako tražene prije svega zbog očuvanja tradicije, vrlo mali broj starijih žena se bavi ovim zanatima koji lagano nestaje", napominje Mustafi.
 
Kurs će početi 05.10.2023 godine u Prizrenu.

UVJETI ZA UČEŠĆE:
- Da ima između 18 i 30 godina.
- Da je državljanka Republike Kosovo.
- Da ima završenu srednju školu.
- Da je kandidatkinja prijavljena na birou za zapošljavanje.
- Da je pripadnica jednog od nevećinskih naroda na Kosovu.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku, izdat će se uvjerenje o završenom usavršavanju.

ŠTA DOBIJAMO?
- Učesnica poznaje alate i opremu za rad,
- Učesnica poznaje tekstilne materijale, strukturu materijala, kao i ponašanje materijala prilikom obrade,
- Učesnica preporucuje materijal u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima modela,
- Učesnica priprema materijal i alat za odredenu radnju,
- Učesnica pravilno rukuje priborom i mašinama tokom rada i pravilno održava pribor,
- Učesnica planira, organizira rad,
- Učesnica poznaje materijal i osnovne nacine izrade tradicionalnih nošnji.

NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA I TRAJANJE
Broj polaznika je ogranicen na trideset (30) mjesta a kurs ce trajati cetiri (4) mjeseci, pocinje 05.10.2023 godine.
Program se realizira u obliku predavanja i vježbi te na druge primjerene nacine u skladu s definiranim programom. Program traje 120 casova, pri cemu jedan cas traje 45 minuta. Nastava ce se odvijati dva puta nedjeljno.

NAKNADA ZA UCEŠCE
Ucešce na kursu je besplatno ! 
A sve operativne troškove kursa pokriva organizator “KUD Šarski Behar”.

KAKO SE PRIJAVITI?
Rok za prijavu za ucešce traje do Petka 29.09.2023. Naknadne prijave se nece uzimati u obzir.
Sve zainteresirane pripadnice ljepšeg pola se mogu prijaviti na zvanicnoj adresi KUD Šarski Behar: sarskibehar@yahoo.com, a osim izjave o prijavi moraju poslati i motivaciono pismo za ucešce na kursu.

ODABIR KANDIDATKINJA
Proces odabira kandidatkinja je u rukama organizatora kursa a poentiranje ce biti izvršeno na osnovu motivacionog pisma svake kandidatkinje. Kandidatkinje koje ne budu primljene, imaju pravo prigovora u roku od pet (5) dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Projekat je finansijski podržala Vlade Republike Kosovo, preko Ministarstva za zajednice i povratak.