Izrazio žaljenje!

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu je u srijedu u Osnovnom sudu u Prizrenu na ročištu zatražilo određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Aziza Gashija, koji je osumnjičen za ubistvo 48-godišnjaka u Prizrenu, dok je osumnjičeni izrazio žaljenje zbog slučaja koji se dogodio.

„Žao mi je zbog onoga što se desilo jer ne bih to uradio, ali je bio trenutak, ali problem je što su oni napali mene i automobil, nisam ja njih napao. Imao sam problema sa njima 10 godina, negdje 5-6 godina... Napalo me troje, žive dolje. Htio sam reći da mi je žao zbog onoga što se desilo jer ne bih to uradio da sam bio smiren ili sređen“, rekao je osumnjičeni Gashi.

Prije toga, tužiteljica Ervehe Gashi je nakon čitanja zahtjeva za određivanje mjere pritvora rekla da u potpunosti podržava mjeru.

Tužiteljica Gashi je rekla da s obzirom da je istraga tek počela u ovom krivičnom djelu i da isti još nije ispitan od strane Državnog tužioca, da se razjasni i rasvjetli činjenično stanje ovog krivičnog djela.

Takođe, tužiteljka je rekla da je osumnjičeni policiji rekao da je odlučio da se brani ćutanjem, pa bi ostavljanjem na slobodi moglo uticati na iskaze svjedoka, oštećenih, kao i drugih osumnjičenih koji su im pomogli nakon počinjenja zločina krivičnog djela skrivanje i prikrivanje materijalnih dokaza.

Dalje je kazala da se osumnjičeni Gashi ne može braniti sa slobode, s obzirom na stepen odgovornosti i težinu krivičnih djela, jer se radi o krivičnom djelu teškog ubistva i držanja oružja bez dozvole, za koja krivična dela, a posebno za prvo krivično djelo izriče se najveća moguća kazna, te činjenica da je ovo krivično djelo šokiralo cjelokupno javno mnjenje i da je djelo počinjeno pred bliskim članovima porodice unelo je strah kod građana Kosova.

Iz svih ovih okolnosti, Gashi je rekla da će, ako osumnjičenom bude dozvoljeno da se brani sa slobode, mogao da ponovi ova krivična djela ili nova krivična djela.

Tužiteljica Gashi je na kraju rekla da su ispunjeni zakonski uslovi Zakonika o krivičnom postupku za određivanje mjere pritvora, prenosi "Zakletva pravde".

Ona je naglasila da je analizirala sve alternativne mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u postupku i sve dokaze, ali da je mjera pritvora mjera kojom će se, prema njenim riječima, voditi neometana istraga u ovom krivičnom predmetu.

Odbrana osumnjičenog Gashija, advokat Drenusha Berisha, nije se protivila zahtjevu za određivanje mjere pritvora.

Mjera pritvora je opisana kao mjera zaštite i osiguranja za njenog klijenta, uz obrazloženje da je isti tokom konsultacija sa osumnjičenim Gashijem potvrdio da je on već nekoliko godina u teškom psihičkom stanju, za šta je rekao da postoje i izvještaji od doktora.

Berisha je rekla da će obezbijediti psihijatrijski izvještaj i da će ga predati sudu i zatražila da se osumnjičeni Gashi podvrgne psihijatrijskom pregledu, nakon čega se može izjasniti o svojoj odgovornosti i težini svoje krivice.

Osumnjičeni Gashi se složio sa stavovima svog branioca.

Nakon toga, sudija za prethodni postupak Teuta Krusha rekla je da će o zahtjevu Tužilaštva i tvrdnjama stranaka odlučiti posebnom presudom.

Kako se zločin dogodio?

Sve se navodno dogodilo nešto prije 19 sati, kada se iz automobila u pokretu začulo nekoliko pucnjava. Osumnjičeni Gashi, koji je iz sela Sferke kod Kline, navodno je pucao sedam puta u žrtvu, ostavivši ga mrtvog na licu mjesta.

Prema riječima svjedoka slučaja, koji kaže da je vidio kritični trenutak, 50-godišnjak je djelo počinio u prisustvu supruge i djeteta žrtve.

“Jedan je izašao iz Taureg-a, pred ženom i djetetom je ubio čovjeka, ostavio ga na zemlji. Ne zna se zašto, ali znam tog čovjeka, on je radio u građevinarstvu, iz Mališeva je. Pred ženom i pred djetetom je pucao iz kalašnjikova. Čak i taj mali dječak je pokušao da pobjegne od metaka...”, ispričao je Sinjali jedan od svjedoka slučaja.

Napomena: Osoba iz ovog članka smatra se nevinom sve dok se njena krivica ne dokaže pravosnažnom sudskom odlukom.