Čiji su i kome pripadaju stanovi?

Privatizacija stanova u opštini Dragaš, koja je započela prije dvije godine je obustavljena na neodređeno vrijeme, rekli su za list "Koha Ditore" članovi Komisije za privatizaciju stanova Direktorijata urbanizam, katastar i zaštitu životne sredine.

Problemi su nastali u zgradi iz YU-programa, koja ima 30 stanova, a koja je sagrađena poslije 1996. godine za smještaj Srba i Crnogoraca, a kasnije, kako je tada formirana opština Gora i kada su Albanci protjerani iz tadašnjih opštinskih struktura, oni su bili podjeljeni Gorancima i nekim Srbima.
Islam Redžeplar, predsjednik komisije, podvlači da na osnovu člana 7 Zakona o prodaji stanova na kojima ima pravo vlasništva ("Službeni glasnik Republike Kosovo" Zakon br. 04/L-061), od 20.12.2012. godine, uputili su poziv na kupovinu, odnosno prodaju stanova u društvenom vlasništvu. Ali privatizacija ovih stanova je, po njegovim riječima, obustavljena nakon što je stigao dopis iz Ministarstva administracije lokalne samouprave dana 08.11.2012. godine.
U dopisu, koji je poslat Direktorijatu urbanizma stoji da "Kosovska agencija i Kancelarija katastra u Prizrenu, u vezi sa dopisom Agencije za borbu protiv korupcije (AKK) adresirano na Ministarstvo okoline i prostornog planiranja, vezano sa pravnim tumačenjem zakonskog statusa imovine, smatra da u Zakonu br. 04/L-661, za prodaju stanova nad kojima postoji stanarsko pravo, nisu predviđene pravne odredbe o statusu stanova iz YU-programa.
Za ove stanove, kao i za druge za koje nije definisan njihov status, nedostaje pravna osnova i njihov tretman ovisi o političkim međudržavnim zbivanjima", stoji u ovom dopisu, koji je od 08.11.2012. godine, potpisan od strane Arbena Çitakua, generalnog sekretara Ministarstva okoline i prostornog planiranja. U međuvremenu većina vlasnika kaže da su predali zahtjeve za njihovu privatizaciju, ali još uvijek nisu dobili odgovore.
Problem u opštini Dragaš je i činjenica da za jedan broj stanova nema u katastru u čijem su oni vlasništvu, niti službene evidencije, tako da komisija uopšte nema informacije čiji su stanovi u kojima stanuju osobe bez pravnog osnova.