Hashim Thaçi u intervjuu za RSE

Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak da Beograd ukloni srpske bezbjednosne strukture na sjeveru Kosova, kaže između ostalog u intervjuu za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hashim Thaçi.

RSE: Očekuje se da će se za nekoliko dana donijeti odluka o okončanju međunarodnog nadgledanja nezavisnosti. Koliko su zapravo Vlada i kosovske institucije spremne da preuzmu potpuno rukovođstvo i ovlašćenja koja će biti preneta?
 
Thaçi: Ostalo je još dvije nedjelje do okončanja nadgledanja nezavisnosti Kosova, a to je izvanredan uspjeh svih institucija Republike Kosova, na lokalnom i centralnom nivou; uspjeh demokratskih reformi koje su se desile u toku ovih četiri i po godine na Kosovu. Vlada Kosova je obavila sve obaveze što se okončanja nadgledanja nezavisnosti tiče. Sada očekujemo da se s početkom rada Skupštine Kosova dese i neke ustavne promjene koje su potrebne za uspešno okončanje ovog procesa. Desetog septembra će se definitivno sve okončati. Biće veliki broj spoljnih delegacija koje podržavaju nezavisnost Kosova, a koje će prisustvovati ovog ceremoniji što za Kosovo predstavlja jednu novu historiju, šalje poruku uspjeha i evropske budućnosti Kosova.
 
RSE: U petak ste pozvali na političkog jedinstvo. Da li smatrate da postoji šansa da Kosovo bude jedinstveno kada su u pitanju interesi u pogledu potpune nezavisnosti?
 
Thaçi: Kada su u pitanju izgradnja države, izborne reforme, evropska perspektiva i ostale agende koje su direktno povezane sa interesima zemlje, životima svih građana, za jačanje Kosova, zasluge pripadaju svima na osnovu onog koliko su doprinijeli. Najveće zasluge pripadaju građanima zemlje, koji su doprineli njenoj slobodi, nezavisnosti i konsolidaciji. Prema tome, politički spektar ima svoje odgovornosti koje se odražavaju na političko i građansko jedinstvo u pogledu nadgledanja nezavisnosti. Mi smo bili zajedno u vrijeme kriza, vrijeme rata, mira, političkog statusa i pobjedili smo, tako da sam i sada uvjeren da ćemo zajedno uspjeti, i biti još jači. Ovo je trenutak kada svako od nas treba ostaviti po strani lične, grupne ili partijske interese i kada svi moramo da radimo u skladu sa našim Ustavom i zakonima, i u skladu sa interesima naše zemlje i građana Kosova. Prema tome, nadam se dobroj volji, pozitivnijoj energiji cijelog političkog spektra.
 
RSE: Da li smatrate da ćete imati političko jedinstvo i tokom budućih, najavljenih razgovora na političkom nivou sa Beogradom? Da li mislite da će se ponovo biti jedinstva ili će Vlada preuzeti odgovornost i odlučiti sama o ovom dijalogu?
 
Thaçi: Vlada Republike Kosova će preuzeti odgovornosti koje joj pripadanju na osnovu Ustava i zakona. Ono što je ohrabravajuće za mene i sve, a posebno za međunarodne partnere koji su pomogli slobodnom, nezavisnom i suverenom Kosovu i koji sada podržavaju evropsku perspektivu, je to da se svi slažu da je potrebna normalizacija odnosa između države Kosova i Srbije. Ta normalizacija podrazumijeva dobrosusjedske odnose između naše zemlje i susjedne Srbije; podrazumijeva recipročno priznavanje, što je u interesu obje zemlje i naroda; podrazumijeva kompenzaciju Srbije za ratne posljedice na Kosovu, kao i u budućnosti izvinjenje Srbije za genocid koji je izvršila na Kosovu. U tom pravcu smatram da delimo zajedična razmišljanja sa cijelim političkim spektrom na Kosovu, iako ima različitih glasova unutar političke scene, ali svi su svijesni da bez dobrih susjedskih odnosa sa svim zemljama u regionu nema evroatlanske perspekive. Prema tome, to su i neophodni uslovi, ne samo za Kosovo već za sve. Želim da vjerujem da ćemo biti zajedno, kako u politici, tako i kao država i društvo, u našoj evropskoj budućnosti.
 
Prije izbora nema nove koalicije
 
RSE: Tehnički gledamo, da li ima potrebe za jednom jedinstvenom grupom kao što je bio slučaj u Beču?
 
Thaçi: Okolnosti su se sada promjenile. Kosovo je nezavisno i suvereno. Ja pozivam sve da uzmu odgovornosti koje im pripadaju na osnovu građanske legitimnosti. Svi smo zastupljeni u Skupštini. Kad smo bili zajedno, uvijek smo pobjeđivali. Što znači, kad smo bili jedinstveni, uspjeh nije nedostajao. Tako da je vrijeme za ponovno jedinstvo. Vlada će postupiti da u skladu sa svojim ovlašćenjima. Treba potencirati to da je dijalog između Vlade Republike Kosova sa Srbima na sjeveru posebno pitanje, ustavna i zakonska obaveza koju ćemo mi obaviti, a to podrazumijeva vladavinu zakona na sjeveru, demokratiju, slobodu kretanja, slobodne izbore, legitimno vođstvo, kao i socijalne i ekonomske investicije. Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije je takođe posebno pitanje, te traži inkorporaciju cjelokupnog političkog spekta, ljude koji imaju uticaja u javnosti, i zajedničku odgovornost. Kako će se funkcionalizovati ovih mehanizmi u budućnosti, u Skupštini ili među strankama je pitanje o kojem politički spektar treba diskutovati. Ali, ja ću pažljivo slušati opoziciju, kako oni mogu doprinijeti tome i kako se mogu osjećati zaslužni za obavljanje ovih državnih dužnosti.
 
RSE: Posljednjih dana je bilo dosta riječi i o vladajućoj koaliciji. Da li je potrebno da na pragu novog dijaloga Kosovo ima drugu, politički jaču koaliciju?
 
Thaçi: Kosovo nikada u historiji nije imalo efektivniju, efikasniju i funkcionalniju Vladu. U pitanju je jedna nova ekipa mladih ljudi, uglavnom obrazovani u inostranstvu i koji su se dokazali na poslu – ljudi koji puno posvećeni radu. Naravno, uvijek postoji prostor za poboljšanje – uradili smo dosta, ali je potrebno još više. Nove koalicije neće biti pre redovnih izbora u skaldu sa ustavnim rokom, ali uvijek ima prostora za proširenje koalicije i ojačavanje institucija. Koalicioni partneri poštuju postignut sporazum, a što se tiče odgovornosti na političkom nivou, radićemo zajedno sa svima.
 
RSE: Vratimo se okončanju dijaloga i pitanju sjevera Kosova. Pomenuli ste dijalog koji bi mogao ići, recimo, paralelno i sa Beogradom i sa srpskom zajednicom koja živi na Kosovu, uglavnom na sjeveru. Šta će se raditi dalje kako bi se pronašlo rješenje i za taj dio Kosova, uzimajući u obzir da potpuna nezavisnost Kosova pronalazi bez vlasti na sjeveru?
 
Thaçi: Problem na sjeveru Mitrovice je stvoren prije 13 godina. To je problem koji je prenijet na svaku posleratnu vladu. Po prvi put, prošle godine, 25. jula, djelovali smo i tako ugasili san Srbije jednom zauvijek o podjeli Kosova. To poglavlje je sada zatvoreno – tamo su danas, na simboličan način, kosovski policajci i carinici. Sada moramo raditi na stvaranju demokratskog prostora, prostiranju institucija republike Kosova na cijeloj teritoriji. Ja sam u najvažnijim svijetskim glavnim gradovima predstavio moj plan za integraciju, koji podrazumijeva potpuno poštovanje obrazovanog sistema, javnih usluga i zdravstva, socio-ekonomske investicije, ali i našu odlučnost za proterivanje paralelnih struktura MUP-a Srbije, koje su nelegitimne a kojima diriguje i kontroliše Vlada Srbije, konkretnije, premijer Dačić. Na tom putu mi imamo potpunu podršku. Uvjeren sam da postoji volja i odlučnost i u SAD-u i u EU da se izvrše pomaci na tom putu. Što se tiče normalizacije odnosa sa Srbijom, to je posebno pitanje na kome trebamo svi raditi. Što se prije riješi pitanje sjevera, to će biti u interesu cijelog političkog spektra, svih vlada, jer će svakoj vladi u budućnosti biti lakše da se koncetriše samo na privredu, red i zakon, demokratske reforme, stvaranje novih radnih mjesta, te poboljšanje socijalne zaštite. Pitanje sjevera nije samo teret Vlade, već svih, tako da moramo djelovati zajednički.
 
RSE: Da li će se razgovarati o tome, uključujući i uklanjanje srpskih bezbjednosnih struktura na sjeveru, i sa Vladom u Beogradu?
 
Thaçi: Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak da Beograd ukloni ove nelegitimne strukture, ali i Vlada Kosova će djelovati svom svojom ustavnom i zakonskom snagom kako bi se ove nelegitimne strukture suočile ili sa pravdom, ili bile protjerane sa Kosova, a to će se desiti.