Neprihvatljivo!

Ženska mreža ocjenila je kao skandaloznu i neprihvatljivu presudu optuženima za silovanje jedanaestogodišnje djevojčice u Prištini, prenosi Gazeta express.

"Za krivično djelo za koje se okrivljeni terete prema Krivičnom zakoniku Kosova, član 227, stav 7, zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina. U ovom slučaju, sud je izrekao minimalnu kaznu, što smatramo skandaloznim i neprihvatljivim, posebno kada se radi o ovakvom slučaju. Mi kao društvo, uključujući i Mrežu žena Kosova, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa postupanjem u slučajevima silovanja od strane pravosudnih institucija. Od suštinskog je značaja da sudovi shvate težinu i uticaj ovih slučajeva na društvo i da preduzmu ozbiljne i dostojanstvene radnje u njihovom rješavanju", navedeno je u saopštenju.

Minimalne kazne izrečene za ova krivična djela izazivaju zabrinutost za žene i djevojke na Kosovu, smatraju u Ženskoj mreži, jer, kako navode, izgleda da idu u korist počinilaca zločina, a ne u koristi zaštiti žrtava.

"Ova situacija obeshrabruje žrtve nasilja da prijave svoje slučajeve i otežava nalaženje povjerenja u pravosudni sistem. Mreža žena Kosova će nastaviti da prati institucionalni odgovor na slučajeve rodno zasnovanog nasilja i obavezaće se da pruži podršku i pravdu za žrtve ovih užasnih djela. Otvoreni smo za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savjetovanje i upućivanje nadležnim institucijama", navedeno je u saopštenju.

Podsjetimo, Osnovni sud u Prištini osudio je optužene na ukupno 62 godine zatvora zbog silovanja djevojčice.

Slučaj je u avgustu prošle godine javnost na Kosovu. Tada je bilo prijavljeno pet osoba osumnjičenih za zlostavljanje djece.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta Express