Uprkos većim kamatama

Prošle godine registrovano je 23 odsto više zahtjeva za potrošačke kredite nego u 2022. godini, a prema ocijeni Privredne komore Kosova na to povećanje uticao je pad vrijednosti novca.

Ni povećanje kamatnih stopa nije uticalo na smanjenje zahjteva za kredite što, sa druge strane, za ekonomiste predstavlja rizik da krediti neće biti plaćani.

Suprotan odnos postoji kod hipotekarnih kredita, gdje je u 2023. godini zabilježen pad od 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ekonomisti ocijenjuju da treba promeniti fiskalnu politiku, kako bi se građani lakše nosili sa finansijskim krizama.