U 2023. godini

U skladu sa zakonom o strancima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine izdalo ukupno 172.499 boravišnih i radnih dozvola, od čega oko 10.000 za građane Kosova.

Od ovih dozvola najveći broj je u građevinarstvu, turizmu, industriji, saobraćaju i trgovini.

Za novozaposlene je izdata 112.981 dozvola, za produženje 40.660, a za sezonske radnike 18.858, od čega najviše u turizmu (16.882).Od ovog broja dozvola, preko 38.000 izdato je građanima iz BiH.

Oko 10.000 građana Kosova dobilo je boravišnu i radnu dozvolu u Hrvatskoj tokom prošle godine. Što se tiče zemalja Balkana, najmanje radnih dozvola u Hrvatskoj imaju građani Albanije sa oko 4.200 dozvola.