Građevinska industrija najugroženija

Predsjednik Sindikata privatnog sektora Kosova Jusuf Azemi upozorava da je privatni sektor na Kosovu ugrožen zbog nedostatka radnika, a posebno je pogođena građevinska industrija.

"Svi sektori koji su prisutni na Kosovu su ugroženi nedostatkom radnika. Građevinska industrija će imati veći izazov jer se u građevinskoj industriji traži rad sa kvalifikovanim ljudima i tu kvalifikaciju ne može pokriti niko drugi. Definitivno je građevinska industrija ugroženija od svih ostalih", rekao je Azemi.

Navodi da je tokom 2021. godine otišlo 42.760 radnika, dok je 2023. godine Kosovo ostalo bez još 62.000 zaposlenih.

Njegove prognoze su da će ove godine taj broj dostići i do 150.000 radnika.

"Cifre nikada ne mogu biti u potpunosti detaljne, ali ipak na osnovu parametara koje imamo, minimum će biti cifra od 140.000 do 150.000 radnika koji će napustiti Kosovo tokom ove godine", ističe Azemi.