Vlada Kosova

Vlada Kosova izdvojila je pet miliona eura za subvencionisanje kupovine ogrjeva za socijalno ugrožene porodice.

Ministarstvo finansija, rada i transfera predstavilo je juče mjeru za smanjenje uticaja energetske krize na porodice koje primaju socijalnu pomoć.

"Mjerom 1.2, koja se fokusira na ugrožene grupe društva, biće omogućeno subvencionisanje kupovine ogreva za porodice koje su korisnici socijalne pomoći, s ciljem da se što više i lakše prebrodi zima“, naveli su iz Vlade Kosova.

Za ovu mjeru izdvojeno je pet miliona eura. Očekuje se da oko 21.000 porodica, odnosno oko 81,000 građana budu korisnici, poručili su.

Ministar finansija, rada i transfera, Hekuran Murati, naznačio je da će se subvencionisanje vršiti direktno preko bankovnih računa korisnika.

"Za porodicu naknada iznosi 120 eura, što je ekvivalentno sa 2 kubika, dok je za svakog člana porodice dodatnih 30 eura, što znači da će za četvoročlanu porodicu biti 120 eura za porodicu i još 120 eura, dakle po 30 eura za svakog člana, što za četvoročlanu porodicu ukupno iznosi 240 eura, kao podrška da bi što lakše prebrodili zimsku sezonu”, rekao je on.

Murati je naznačio da nije potrebno prijavljivanje, jer Centri za socijalni rad već imaju podatke o porodicama koje primaju socijalnu podršku.

Ovu mjeru podržala je Evropska Unija, u okviru svog Hitnog energetskog paketa.