Univerzitetski profesor

Univerzitetski profesor Milazim Krasniqi smatra da međupartijski sukobi treba da se koriste za promovisanje debate, emancipacije i demokratizacije, a ne za blokiranje političkog života na Kosovu

Krasniqi je na Facebooku podjelio šest koraka o tome „kako krenuti ka jačanju Kosova“.

"Prvi korak podrazumijeva korišćenje međupartijskih sukoba za promovisanje demokratizacije, a ne za blokiranje političkog života u zemlji. Sukobi društvenih grupa treba da se koriste za stvaranje boljih zakona, a ne lošije države", dodao je Krasniqi, navodeći drugi korak.

Naglasio je da sukob između vlasti treba iskoristiti za jačanje institucija i vladavine prava.

Prema njegovom mišljenju, Kosovo sa zemljama regiona mora da održava saradnju, ali i konflikt.

„Konflikti sa susjedima moraju biti aktivni, kao i saradnja sa njima. Dakle, ni totalna saradnja ni totalni sukob“, dodao je Krasniqi kao četvrti korak.

Istakao je da sukob sa velikim silama treba da ostane samo u okviru njihovih sopstvenih sukoba.

„Na primjer, SAD treba podržati protiv Rusije, ali ne i direktan sukob sa Rusijom“, rekao je Krasniqi.

Kako je dodao, sukob sa albanskom vladom ne sme da znači i sukob sa Albanijom.

"Sukob sa Vladom u Tirani može se iskoristiti za jačanje državnog identiteta Kosova, nikako kao sukob sa Albanijom", zaključio je Krasniqi.

Izvor: Kosovo Online