Uzbunjivač koji je bio dio komisije za prockenu javnog poziva za finansiranje NVO u Ministarstvu za zajednice i povratak, u imejlu je osudio zloupotrebu sredstava iz javnog poziva. Podneta je i 21 pritužba. Iznenađujuće, za NVO koje su nagrađene u ovom slučaju, Ministarstvo na čelu sa Nenadom Rašićem je samo objavilo procenat ispunjenosti uslova, ali ne i vrijednost novca koji su dobili.

„O rezultatima njihove procjene sam obavješten kada su se pojavili na sajtu Ministarstva. Pronašla sam vrlo malo organizacija poznatih po radu sa tamošnjim zajednicama, a kada sam ih provjerila u javnom registru NVO našla sam samo tri koje imaju bazu u zajednici, prema podacima u statutu koji je tamo objavljen. Od Pravne kancelarije sam zatražila pravno mišljenje o mogućnosti poništenja konkursa koji je na ovaj način podjelio državna sredstva, a obavještena sam da samo Žalbena komisija može da poništi ovaj konkurs. Kada sam u ponedjeljak shvatila da komisija neće poništiti konkurs, obavjestila sam ih da ne mogu više da radim sa Kancelarijom za pitanja zajednica“, ovako je savjetnica Elizabeth Gowing javno osudila aferu u kabinetu premijera Albina Kurtija, piše portal Insajderi.

Riječ je o pozivu za dodjelu preko pola miliona eura.

Ona je napustila kancelariju u okviru kabineta premijera, ali je rekla da će nastaviti saradnju sa njim.

Insajderi je u septembru prošle godine izvestio i o sumnjama koje su se pojavile u vezi sa fondom za nevladine organizacije od 200.000 eura koji je distribuirala Kancelarija premijera Kurtija.

Kosovska revizorska služba je utvrdila i prekršaje u ovim fondovima. Prema riječima Revizora, prilikom ocjene prijava za projekte NVO, u tri slučaja od 71 hiljadu eura, korisnici nisu ispunili konkretan kriterijum koji se odnosi na dokaz da nisu u postupku gašenja i odjave.

A podršku koja se daje nevladinim organizacijama, u redakciji Insajderija osudio je uzbunjivač koji je izneo sumnju kako je novac iz državne kase raspodelilo Ministarstvo za povratak i zajednice, koje sada vodi Nenad Rašić.

„Ministar Rašić je imao direktan uticaj na to kako će NVO biti nagrađene sa milion eura, jer na spisku onih NVO koje ne bi prošle ni administrativno, bilo i NVO koje su se prijavile sa polovičnom dokumentacijom, ja sam lični svjedok i za to da je dokumentacija dostavljana i u kasnom vremenskom roku“, kaže ovaj uzbunjivač.

U pisanom odgovoru Insajderiju, ministarstvo je kategorički negiralo učešće ministra Rašića u ovom pozivu za podršku NVO.

Poziv je raspisan u maju ove godine, dok su rezultati objavljeni krajem jula. Navedeno je 57 nevladinih organizacija kao dobitnika grantova. Ali, iznenađujuće, u ovom javnom saopštenju nije spomenuto koliko novca je dobila svaka od NVO korisnica. U posljednjoj koloni su navedeni samo procenti – koliko ih je ispunilo uslove sa dokumentacijom. Ispada da niko od njih nije ispunio 100 odsto kriterijuma, a da je najviše sa 79 odsto, a najmanje 51,80 odsto.

Uzbunjivač, za čije je tvrdnje od ministarstva zatraženo da prokomentariše, ali ih nije komentarisalo, tvrdi da je „tokom rada komisije na kojoj smo morali da podjelimo milion eura, iz Kabineta ministra Rašića rečeno da od planiranog miliona ostane 300.000 eura i da će o sudbini tog novca odlučiti kabinet ministra”.

Ovo je demantovalo Ministarstvo za zajednice i povratak, u odgovorima koje su poslali za Insajderi.

Uzbunjivač je takođe tvrdio da nije postojala zakonski osnovana komisija, ali su u odgovoru za Insajderi iz Ministarstva za zajednice i povratak, imejlom poslali odluku o osnivanju komisije od strane Vedat Maxhunija, zamjenika generalnog sekretara u ovom ministarstvu.

Iz dokumenata koje je Ministarstvo za povratak i zajednice dalo na uvid Insajderiju, komisiju koja je izabrala ovih 57 organizacija činili su: predsjednik Ivan Savić, Egzon Dedinca, Zgjim Isufaj, Avdi Podvorica, Miloš Savić i Devole Topciu, kao rezervni članovi.

Samo prvih pet potpisalo je evaluacioni izvještaj.

Ukupno 21 žalba, sve je odbijeno od strane Rašićevog ministarstva.

Za ovaj poziv pružanja finansijske podrške NVO-ima, prema dokumentima koje je samo ministarstvo poslalo Gazeti insajderi, prijavilo se 73 različitih NVO-a.

Iz ovog dokumenta proizilazi da, prema podacima Ministarstva, od njih 73, ukupno 51 nije prošla kriterijum za prijavu, ili kako se u dokumentu kaže, nisu uspjeli da deponuju „izjavu podnosiocu zahtjeva koja je jedan od glavnih zahtjeva“.

Od ovih organizacija čije su prijave odbijene, njih 21 odlučila je da se žali.

Ministarstvo na čelu sa Nenadom Rašićem je nekoliko dana razmatralo sve žalbe i iznenađujuće – zaključilo da su neosnovane.

Konačnu listu od 57 korisnica nevladinih organizacija Ministarstvo je objavilo 27. jula 2023. Iako je između nekoliko nedjelja, dvije liste, kao konačna i preliminarna, ne razlikuju se. To su iste nevladine organizacije, isti procenti. U oba slučaja nedostaje finansijska vrijednost onoga što je svaka NVO dobila.

Zbog toga je, prema riječima uzbunjivača, „kabinet ministra naložio da se iznos novca dobijen od NVO ne objavljuje javno“.