Kapitalni projekti na čekanju

Neutrošena budžetska sredstva opština tokom 2021. godine neće moći da se prebace u budžet opština za 2023. godinu. Vlada Kosova vratila je u državni budžet 37,5 miliona eura, kaže za Radio Kosova predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi.

Sopstvena sredstva opština prikupljena prije 2021. godine nisu preneta opštinama za 2023. Predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi kaže za Radio Kosovo da važeći zakon blokira korišćenje 37,5 milona eura.

"Finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda prije 2021. godine ne mogu se prenositi. Mislimo da bi ovo mogao biti tehnički propust, jer je volja poslanika kada je usvajan budžet za 2023. godinu bila da se sopstveni prihodi prebace na opštine jer pripadaju opštinama, ali nakon usvajanja ovog zakona suspendovano je 37,5 miliona eura, i ova sredstva ne može da koristi ni lokalni ni centralni nivo”.

Ibrahimi je naglasio da su oni već uputili zahtjev nadležnim institucijama da preispitaju ovu situaciju. Mnogi kapitalni projekti su ostali na čekanju, kaže on.

"Opštine su tražile od centralnog nivoa da se iz ovih finansijskih sredstava realizuju neki projekti, a sada ta sredstva ne mogu da se realizuju zbog centralnog nivoa. Dakle, opštine nisu krive i centralni nivo mora da obezbjedi rješenje za ovo pitanje. Finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda na osnovu zakonske regulative na snazi se pretvaraju u kapitalne projekte, a ima mnogo projekata koje su opštine predvidele, ali zbog novonastale situacije ti projekti ne mogu da se realizuju”.

Obustava ovih sredstava šteti razvoju opštine, kaže za Radio Kosovo Valmir Ilazi iz INPO, organizacije koja prati rad opština.

"Ova suspenzija od 37,5 miliona eura od strane Vlade znači da mnogi projekti mogu biti zaustavljeni, mnogi projekti za koje je ovaj novac bio namjenjen, mogu biti prekinuti ili čak obustavljeni. Skupština Kosova je jasno izrazila svoju volju da ova sredstva ne budu prebačena opštinama kao sopstveni prihod, ometajući mnoge razvojne projekte opština”.

Prema riječima predsednika Asocijacije kosovskih opština Sazana Ibrahimija, jedino rješenje za ovaj problem je izmjena Zakona o raspodjeli budžeta, gdje će se promjeniti tačka 6 člana 9 i omogućiti opštinama da prenose sopstvene prihode od 2021.