Veterinarska komora

Fabrika za odlaganje i reciklažu uginulih životinja na Kosovu je zatvorena, pa postoji potencijalni rizik od širenja bolesti nakon poplava, kažu u Veterinarskoj komori Kosova, prenosi Reporteri.

Na hiljade ptica i životinja je poginulo posljednjih dana, kao posljedica poplava koje su zahvatile dijelove Kosova.

Samo na jednoj farmi u opštini Skenderaj, od 19. januara, uginulo je više od 12.000 pilića.

Osim Skenderaja, druga područja koja su teško pogođena poplavama su Sjeverna Mitrovica, Istok i Klina.

Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova saopštilo je da je tokom poplava, 19. i 20. januara nastala velika šteta, uključujući uginule ptice i životinje, ali nije dalo tačne cifre.

U saopštenju ministarstva se samo navodi da opštine odlučuju o lokaciji zakopavanja životinjskog otpada.

"Dok fabrika za odlaganje i reciklažu uginulih životinja i životinjskog otpada ne radi, nadležne opštine određuju lokacije za sahranjivanje uginulih životinja", navodi se u saopštenju.

Takođe se naglašava važnost zbrinjavanja uginulih ptica i životinja pod nadzorom veterinarskih inspektora, kako bi se obezbjedilo sigurno odlaganje, radi zaštite javnog zdravlja.

Predsjednik Veterinarske komore Xhevdet Krasniqi kaže da nadležni organi moraju bezbjedno da postupaju sa životinjskim otpadom, jer u suprotnom postoji potencijalni rizik od prenošenja bolesti na ljude i životinje.

“Nakon nedavnih poplava, veliki je rizik od širenja bolesti. Kosovo treba da ima fabriku za odlaganje životinjskog otpada”, kaže on.

U Drenasu je postrojenje za tretman životinjskog otpada izgrađeno još 2019. godine, ali ne radi.

U izvještaju Kancelarije za reviziju, objavljenom 2021. godine, navedeno je da postrojenju još uvijek nedostaje dio opreme, uključujući agregat za struju i rezervoar za skladištenje prirodnog plina.

Ovaj projekat je realizovala Agencija za hranu i veterinu Kosova, uz sufinansiranje Kancelarije Evropske komisije i dostigao je vrijednost od 7,7 miliona eura. Kada će biti pušten u rad nije poznato.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri