Zabrinjavajuće

Za samo godinu dana, 67.750 ljudi više ne plaća Trust na Kosovu. U 2021. godini, građana koji su uplatili Fond je 389.942, a 2022. ih je 322.192.

Poslanik Samoopredjeljenja, Eman Rrahmani, izneo je neke zabrinjavajuće brojke u vezi sa penzionim računima građana Kosova.

On je u saopštenju sa skupštinske govornice rekao da za godinu dana Trust ima skoro 70.000 ljudi manje.

Prema njegovim riječima, građani su zatvorili račune i pobjegli sa Kosova.

“Moramo biti realni u vezi sa situacijom da je jedno od glavnih pitanja koje imamo danas, moramo se baviti svakim, bez obzira na političke razlike i pozicije koje imamo, bilo na izvršnom, zakonodavnom, centralnom ili lokalnom nivou, problem građana koji bježe iz zemlje. Ako pogledamo statistiku, dobijamo poređenje koje smo kao komisija za budžet zatražili od Trusta da pošaljemo svim članovima komisije za budžet, rad i transfere. Ako uporedimo septembar 2021. sa septembrom 2022., ima 67 hiljada i 750 ljudi manje koji doprinose“, rekao je Rrahmani.

On je dalje naznačio da su statističle podatke zvanično primili od strane Trusta.

“Tako 2021. godine ima 389 hiljada 942 osobe koje su uplatile penzijske doprinose, a 2022. godine 322 hiljade 192 osobe. Ove statistike su zvanične statistike koje nam šalje Trust".

Međutim, Penzion-štedni fond Kosova (Trust) se nije složio sa ovom situacijom.

U ovoj instituciji su rekli da Trust ne zatvara račune i prema njima ovi brojevi ne vrijede.

„Kosovski penzioni štedni fond (ili Fond) nikada u potpunosti ne zatvara račune, iz nekih tehničkih razloga. Za potrebe izvještavanja postoje aktivni računi (koji doprinose za određeni period), povučeni (ili pasivni) računi kao i drugi (pasivni) računi koji nisu aktivni, ali nisu ni povučeni. Dakle, u duhu vašeg pitanja, Trust nikada ne zatvara račune, jer čak i nakon povlačenja računa može doći do kašnjenja u plaćanju koje treba prenijeti na odgovarajući račun. Čak i za slučajeve umrlih uplatitelja, račun se ne zatvara, jer mogu postojati nasljednici tog računa, kojima se mogu uplatiti zaostale doprinose za penziju“, rekli su iz Trusta za Demokracia.com.

Takođe, prema njihovim riječima, poređenje cifara se pokazalo drugačijim od onih datih u Skupštini Kosova.

„Za dodatne informacije, pošto se to pominjalo kao argument za diskusiju u Skupštini Kosova, uporedio sam cifre iz septembra 2021. sa septembrom 2022. i ispostavilo se da smo u septembru 2022. imali 15.980 aktivnih naloga više nego u septembru 2021. Ali, opet, broj aktivnih računa u Trustu ne može se uzeti kao pokazatelj zaposlenosti ili nezaposlenosti, pošto je (prema izvještaju nekih institucija) nivo sive ekonomije na Kosovu visok, pa novi računi mogu biti samo tranzicija zaposlenih u formalni sistem zapošljavanja“.

U Trustu kažu da je i učinak povećan, ali nisu prihvatili činjenicu da su prošle godine izgubili više od 160 miliona štednje građana.

„Što se tiče investicionog učinka, za 2022. imali smo negativan rezultat od -5,5% za standardni portfolio (za saradnike do 63 godine) i imali smo pozitivan rezultat od 3,0% za konzervativni portfolio (za saradnike od 63+) . Trenutno, za januar 2023. godine, imamo pozitivan rezultat u oba portfelja. Međutim, kao što smo objasnili, učinak ulaganja za svakog obveznika doprinosa je važan na duži rok (od ulaska u šemu do penzionisanja), budući da se ulaganja penzionih fondova vrše u tom duhu i nema smisla kratkoročno (godišnja ili mjesečna) analiza uspješnosti ulaganja. Stoga, dugoročno gledano, Trust ima pozitivan učinak od investicija, akumulirajući preko 660 miliona eura bruto povrata od osnivanja i podižući preko 63% jedinične cijene”.

Prema podacima Centralne banke Kosova, smanjenje investicija u Trust u periodu januar-jul 2022. godine dostiglo je 161,7 miliona eura.

Ovo je objavljeno u izveštaju o finansijskom sistemu Kosova objavljenom 31. avgusta 2022. godine, gdje se najavljuje da je pad vrednosti akcija Trusta u periodu januar-jul 2022. godine mnogo veći od novih doprinosa akumuliranih u ovom periodu.

"Novi doprinosi prikupljeni u periodu januar-jul 2022. godine iznose 116,2 miliona eura, dok je negativan prinos na investicije 161,2 miliona eura", navodi se između ostalog u izvještaju.

Ukupna vrednost imovine Kosovskog penziono štednog fonda do jula prošle godine dostigla je oko 2,28 milijardi eura.

Izvor: Demokracia.com/info-ks.net