Netransparentnost!

Predsjednik Nezavisnog sindikata administracije Kosova Ali Gashi izjavio je da neodređivanje vrijednosti platnog koeficijenta izaziva zabrinutost i nezadovoljstvo kod zaposlenih u javnom sektoru i dodao da ih svaka vrijednost koeficijenta ispod 130 eura obavezuje da razgovaraju sa sindikalnim partnerima, radi daljeg postupanja, prenosi Reporteri.

Prema Gashiju, Zakon o platama, od izrade nacrta do usvajanja, prati netransparentnost.

„Sindikat javne uprave radi godinama i zalaže se za donošenje Zakona o platama, ali nažalost ovaj Zakon o platama je išao putem netransparentnosti. Ne postoji mogućnost direktne komunikacije sa sindikatima i drugim organizacijama koje su pogođene zakonom. Ne utvrđuje se vrednosti koeficijenta, što izazva ogromnu zabrinutost. Kao rezultat toga, imamo sve vrste zavjera koje se pojavljuju navodno u ime institucija, ali je to izazvalo izuzetno nezadovoljstvo javnih zvaničnika“, naglasio je Gashi.

Gashi je rekao da su oni na osnovu analize, uzimajući u obzir inflaciju i tešku situaciju na Kosovu, predložili da vrijednost koeficijenta bude 130 eura.

„Vrijednost od 130 eura je utvrđena nakon dubinske analize, uzimajući u obzir ne samo inflaciju, već i tešku ekonomsku situaciju, visoke cijene i trend rasta cijena koji je postao gotovo svakodnevni. Svaki koeficijent koji bi bio ispod 130 eura ne bi ispunio očekivanja javnih funkcionera”, rekao je Gashi.

On je dodao da je nepravedno što se još ne zna koeficijent plata.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri