Odluka Islamske zajednice

Ove godine kurban će stajati 140 eura. Ovu cijenu odredila je Islamska zajednica Kosova, koja je ujedno pozvala sve zainteresirane da prilože kurbane za potrebe medrese.

Kurbanski bajram obilježava se u subotu, 9. jula, za koji su rezervirane žive životinje kod stočara koji se bave njihovom prodajom.

Klanje stoke, koje je zahvala Bogu za dobra i blagostanje, ove će godine, zbog vala inflacije, poskupjeti.

2021. godine kurban je koštao 120 eura, a vrijeme njegovog klanja je poslije bajram-namaza.