Transparentnost!?

Odbornicima skupština opština na Kosovu predloženo je da više ne prijavljuju svoju imovinu, rekao je predsjednik Radne skupine za antikorupcijske zakone Besnik Tahiri iz Alijanse za budućnost Kosova.

U objavi na Facebooku istaknuo je i druge novine koje se očekuju novim Zakonom o prijavljivanju imovine, osim onih da odbornici više ne prijavljuju imovinu.

Kazao je da će se izjašnjavanje novim zakonom vršiti u elektronskom obliku te da će se periodično vršiti puna kontrola izjašnjavanja, ovisno o položaju javnog dužnosnika.

Prema Tahirijevim riječima, novi zakon će povećati transparentnost i sve izjave će biti javno objavljene.

Kazao je da će Agencija dobiti i ovlasti kažnjavanja, "s naglaskom na ispitivanje namjere službene osobe da se ne izjasni ili da se lažno izjasni kao element krivičnog djela".

Tačno 4748 bio je broj službenika koji su morali prijaviti imovinu za 2022. Iz opština je predviđeno da to učini 1586 dužnosnika.