Šestomjesečni izvještaj

Policija Kosova objavila je šestomjesečni izvještaj o stopi kriminalnih djela za ovaj period. Prema podacima policije, zabilježen je pad teških kriminalnih djela, dok je broj slučajeva porodičnog nasilja u porastu.

U toku posljednjih šest mjeseci, odjeljenje javne bezbjednosti je rezultiralo, ostvarivanjem pozitivnih rezultata u oblasti javnog reda, bezbjednosti na putevima, kao i u spriječavanju i istraživanju različitih kriminalnih radnji. Prema riječima policije, to direktno utiče na "povećanje opšte bezbjednosti“.

Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva u ovom šestomjesečnom periodu, njihova detektabilnost je povećana za 0,44%, dok je i broj uhapšenih povećan sa 5,573 na 5,656, za uporedni šestomjesečni period 2023/2024, navodi se u saopštenju.

Prema podacima policije, broj slučajeva ubistava je smanjen za 41,66%, silovanja za 52%, broj krađa za 10,31%, broj teških krađa 24,16%, dok je broj pokušaja krađe smanjen za 23%.

Porodično nasilje u porastu

Iako su slučajevi kriminalnih dela u padu, kada je u pitanju porodično nasilje, brojke su drugačije. Policija u ovom periodu bilježi porast u prijavljivanju slučajeva nasilja za 5,58%, što prema njihovim riječima pokazuje "kontinuiranu svijest o prijavljivanju slučajeva i saradnji sa PK“.

Pozivajući se na dodatna angažovanja Policije Kosova u sprovođenju sudskih naloga, broj sprovođenja naloga je povećan sa 9,752 na 11,274, za šestomjesečni period 2024. godine.

Policija Kosova, u cilju povećanja bezbjednosti na putevima i normalnog razvoja saobraćajnog toka, kroz sprovođenje operativnih planova bezbjednosti na putevima, kao i primjenu izmjena zakona o saobraćaju, koja je na snazi od aprila ove godine, uticala je da se bezbjednost u saobraćaju poveća.

Tokom šestomjesečnog perioda povećane su aktivnosti u kampanjama podizanja svijesti o bezbednosti na putevima, kao i povećane policijske aktivnosti protiv prekršilaca zakona, gdje je broj izrečenih kazni porastao sa 309.403 na 342.258 što bilježi povećanje od 10,62%.