Nestašica

Ministarstvo unutrašnjih poslova suočava se sa nestašicom materijala za izradu ličnih karata.

Već nekoliko mjeseci građani Kosova ne mogu da dobiju lične karte, zbog nedostatka materijala za ovaj dokument.

„Danas moramo da čekamo u redu da podnesemo zahtjev za ličnu kartu. Čekao sam 40 minuta, a rečeno nam je da moramo da čekamo za dokument jer nema  materijala za lične karte, nismo sigurni da putujemo samo sa formularom za prijavu nakon isteka roka."

"Prije tri mjeseca sam podneo zahtjev za ličnu kartu, rečeno mi je da nema materijala. Prijavio sam se u julu i još nisam dobio dokument", rekli su građani za Radio Kosovo.

U međuvremenu, od zvaničnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Radio Kosova putem mejla saznaje da se isporuka materijala za izradu ličnih karata očekuje krajem novembra.

"Kao što znate i dalje se suočavamo sa nedostatkom materijala. S tim u vezi, MUP-a je doneo odluku, kojom se omogućava korišćenje ličnih karata, bez obzira na period važenja, u svim javnim i privatnim institucijama Kosova. Takođe, Agencija za civilnu registraciju od 5. avgusta 2021. godine daje ličnu kartu Kosova svakom građaninu koji predoči dokaz da će putovati kroz Srbiju, bilo povratnu kartu ili dokaz da je na Kosovo ušao preko Srbije."

U ovom odgovoru se navodi i da MUP do kraja novembra očekuje sljedeću isporuku materijala za izradu ličnih karata, dok će se od decembra stabilizovati proceses izrade ovog ličnog dokumenta.