Analiza rada prvih 100 dana

Institut za socijalnu politiku "Musine Kokallari" izvršio je analizu rada prvih 100 dana aktuelne Vlade Kosova usredsređujući se na socijalna pitanja i odluke koje utiču na oblast socijalnih prava i blagostanja, prenosi Ekonomija onlajn.

Dio ove analize bilo je i poređenje izvještaja za 100 dana sa vladajućim obavezama premijera i vlade.

Prema njihovom mišljenju, vladu su u prvih 100 dana okarakterisala dva glavna aspekta: rijetki istupi u javnosti premijera i ministara, naročito u sukobima sa predstavnicima medija, što čini rad vlade netransparentnim (posebno za skandale za koje je ova vlada optužena) i s druge strane predstavljanjem veoma važnih projekata, ali nerazjašnjenim detaljno kako bi oni izgledali i kako izvještaj Vlade "100 dana okretanja ka razvoju od 23. marta do 1. jula 2021" potvrđuje njegovu stagnaciju u socijalnoj politici i zanemarivanje marginalizovanih grupa.

Iz ovog Instituta poručuju i da je dobra stvar potpisivanje ugovora o vakcinama protiv koronavirusa, iako se prema zvaničnim podacima pokazalo da je proces vakcinacije u zastoju kada je broj vakcinisanih u pitanju.

S obzirom da je Vlada svijesna da je situacija sa pandemijom izuzetno komplikovana, izvršna vlast bi trebala da poveća svoj kapacitet kako bi se takav proces mogao nastaviti svih sedam dana u nedjelji. Vakcinacija se može uraditi i za građane u gradovima u kojima rade, kako bi građanima bilo lakše, bez potrebe da putuju u rodni grad i čekaju u dugim redovima.

Prema 100-dnevnom izvještaju, Ministarstvu zdravlja je izdvojeno 6,8 miliona eura za nabavku osnovnih lijekova, ali prema izvorima informacija, različite opštine se i dalje suočavaju sa nedostatkom insulina.

To je zato što je rečeno da je insulin davan u narednih pet mjeseci. Vlada nastavlja tradiciju ad-hok finansiranja socijalnih šema bez strategije za njihovu kodifikaciju. Korisnici šeme socijalne pomoći i za dodatnu isplatu za korisnike penzionih šema koji primaju manje od 100 eura mjesečno, za mjesece april, maj i jun 2021. godinu je dobilo pomoć, a 192.171 građanin je imao koristi od ove mjere.

Institut “Musine Kokallari” smatra da bi Vlada trebalo da se usredsredi na izgradnju jasne strategije koja će Skupštini doneti kodifikaciju svih šema.

U ovoj analizi se ističe da je primjećeno potpuno zanemarivanje LGBT populacije i osoba sa posebnim potrebama, kao i simbolična podrška etničkim manjinama.

Tu je i problem rješavanja pitanja nasilja u porodici gdje je, prema mmišljenju ovog Instituta poštena i potpuna primjena Istanbulske konvencije spora.

Neophodne izmjene Krivičnog zakona se odlažu, tako da Istanbulska konvencija postaje dio posebnog zakonodavstva. Neophodno je istražiti i potražiti pomoć od određenih zemalja koje su preduzele važne pozitivne korake, kako bi ova konvencija našla efikasnu primenu.

Vlada je kroz ovaj izvještaj najavila i uvođenje priručnika za inkluzivno polno obrazovanje, koji imaju sadržaj koji se može koristiti od 1-12 razreda. Porast seksualnog uznemiravanja je fenomen koji se i dalje javlja, gdje se posebno djevojčice suočavaju sa nasiljem i zlostavljanjem čak i u školskim ustanovama.

Institut “Musine Kokallari”, smatra da priručnici nisu dovoljni i traži od Vlade da kreira politike tokom čitavog mandata za uvođenje seksualnog obrazovanja u školski program kao obaveznog predmeta. Centri za socijalni rad koji su takođe ušli u lokalnu samoupravu, ali i u okviru Ministarstva finansija, rada i transfera, kao profesionalna javna ustanova na opštinskom nivou, nadležna za zaštitu građana u stanju socijalne potrebe, ne pominju se ni u jednom paragrafu izvještaja o 100 dana vladavine.

Pored šeme socijalne pomoći, CSR kao jedine institucije u zemlji nudi 85 socijalnih usluga koje uključuju porodične socijalne usluge. Tako je prethodna godina, kao rezultat pandemije, ostavila duboke posljedice kao katalizator ekonomskih i društvenih kriza.

Takođe je otkrio nedostatak kapaciteta socijalnih radnika za upravljanje mnogim slučajevima, u smislu socijalnih i porodičnih usluga, stoga je potrebno stvoriti socijalne politike za reformu.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online