Zabrinutost mještana

Vlasnici hotelskih objekata, ali i stanovnici područja Župe, kažu da se osjećaju zabrinuto zbog uklanjanja asfalta kao posljedice radova na proširenju ceste Prizren-Prevalac, projekta koji provodi Ministarstvo Infrastruktura.

Vlasnik hotela "Sharri" Jahir Hasani, kaže da su pozdravili realizaciju ovog projekta, ali je nastavio, "s obzirom da smo u turističkoj sezoni i dolasku velikog broja naših građana iz dijaspore, kao i da često putujemo automobilima na ovoj cesti, nakon ukljanjanja asfalta u dužini od nekoliko kilometara, stvorio se problem u prometu i teško smo pogođeni kao preduzeća koja posluju na ovom području".

Kaže da im ovaj projekat nanosi velike gubitke, te traži da se asfaltira dio puta na kojem je uklonjen asfalt, ili da se radovi obustave do kraja ljetnje turističke sezone.

Istu zabrinutost podjelio je i mještanin sela Rečane, Sejbit Huduti, koji također kaže da je nakon uklanjanja asfalta ponovno asfaltiranje moralo biti obavljeno odmah, budući da se dolaskom velikog broja sunarodnika iz dijaspore suočavaju sa značajnim problemima.

Inače, radovi na proširenju puta Prizren-Prevalac su u toku duže vrijeme, dok je kretanje vozila na ovom području veliko, posebno tokom ljetnje sezone.