Podnete prijave protiv roditelja

Direkcija za istragu trgovine ljudima Policije Kosova sprovela je operativni plan „Identifikacija djece koja prose kao potencijalne žrtve trgovine ljudima“, širom teritorije Kosova. Identifikovano je 66 ljudi koji su prosili, od čega 42 maloljetnika i 24 odrasle osobe.

Operativni plan sproveden je u periodu od 12. do 16. jula, tokom kog su angažovane sve regionalne jedinice ove direkcije.

Dio akcije bili su i Tužilaštvo, Centar za socijalni rad, Uprava za migracije i strance.

Kako je saopšteno iz policije, najveći broj identifikovanih osoba je iz Albanije – 45, dok je 21 sa Kosova.

U saradnji sa tužilaštvom pokrenuta su 13 slučaja, od kojih 1 – „trgovina ljudima“ i 12 slučaja „Zlostavljanje i napuštanje djece“.

Policija je podnela krivične prijave protiv petnaest roditelja djece koja su prosila, dok je 17 maloljetnika upućeno u Centre za socijalni rad.

Državljani Albanije predati su nadležnoj jedinici u Upravi za migraciju i strance.