Svakodnevica u našem društvu

Pored toga što su na Kosovu službeni jezici i albanski i srpski, i pored čestih naprednih obuka i kurseva ovih jezika, činjenica je da se u mnogim situacijama ne razumijemo baš najbolje. Na temu – koliko je razumijevanje važno u svakodnevnom životu za Radio Goraždevac govorili su mladi iz Peći.

Redžo Kojić predaje albanski mladim Srbima a srpski jezik mladim Albancima. Mladi poput njega shvataju važnost razumijevanja izvan institucija.

„Da se razumijemo van institucija važno nam je zbog komunikacije i stvaranja mostova između zajednica. Narodi komuniciraju uvijek jednim jezikom, u svijetu se komunicira engleskim jezikom, u Evropi se komunicira engleskim jezikom kao zvaničnim, do kasno je bio francuski jezik. Ovdje takođe postoji potreba da se govore oba jezika kako bi lakše narodi mogli da komuniciraju i da stvaraju te mostove prijateljstva“, kaže Redžo Kojić.

Izostanak prevoda česta je pojava na mnogim događajima koje organizuju institucije. Kojić upravo zbog potrebe da se ovakva situacija popravi, vidi šansu koja može odgovarati mladima prilikom zapošljenja.

“Danas na Kosovu, ako poznajemo dva jezika, komunikacija u svim institucijama – kako lokalnim tako i centralnim je lakša, to je važno“, rekao je Kojić.

Redžo Kojić zadovoljan je svojim učinkom i time kako prenosi znanje polaznicima kurseva. Tvrdi da je interesovanje za VOC-UP metodu učenja jezika veliko.

„Iskustvo na albanskom i na srpskom je veoma pozitivno. Vidim da se interesovanje za kurseve jezika koje mi održavamo podiže iz dana u dan. Interesovanje je veliko. Svi žele da budu dio tih kurseva“, kaže Kojić.

Međutim, kako kaže, nemaju kapacitete da svima koji žele da uče jezik to i obezbjede.

Potpredsednik omladinskog savjeta Peći, Darko Kolašinac, kaže da poznavanje jezika pruža mnogo potencijalnih mogućnosti.

„Opšte je poznato da svaki jezik znači, da čovjek vrijedi onoliko koliko jezika zna. Za naš ovaj prostor to je naročito bitno kako bismo mogli da prevaziđemo neke probleme koji su u prošlosti nastali i da bi lakše komunicirali sa našom generacijom. Kada sam ja išao na taj kurs albanskog jezika, bila je i određena grupa Albanaca koja je išla na kurs srpskog jezika. To je pomoglo da ostvarimo neke kontakte i neka prijateljstva. Nama mladima to može da pomogne dosta u životu“, kaže Kolašinac.

Granit Cenaj, advokat iz Peći kaže da je jedan od razloga zbog kog je krenuo na časove srpskog jezika posao kojim se bavi.

“Glavni razlog za to što sam odlučio da budem dio kursa srpskog jezika stoji u činjenici da učenjem srpskog jezika mi kao Albanci, kao mlada generacija, imamo jednu veću mogućnost otvorenu za komunikaciju“, kaže Cenaj.

Osim komunikacije u privatne svrhe, poznavanje srpskog jezika sagovorniku Radija Goraždevac olakšava komunikaciju i tokom obavljanja posla.

„Prije rata je cjelokupno zakonodavstvo bilo bazirano na srpskom jeziku, i svako na svom poslu, pa tako i ja na mom, svakodnevno se susrećemo sa dokumentacijom na srpskom jeziku i sa individuama koje samo govore srpski jezik, koje imaju svoje vlasništvo ovdje. Na ovaj način video sam lakši razvoj posla koji obavljam“, kaže advokat Granit Cenaj.

Na Kosovu su albanski i srpski službeni jezici i imaju ravnopravan status u kosovskim institucijama. U zakonu se navodi da sva lica imaju jednaka prava što se tiče upotrebe službenih jezika u kosovskim institucijama, ali još uvijek dolazi do nepoštovanja ovih prava.

Radio Goraždevac