Nepoštovanje zakona
U posljednja 24 sata Policija Kosova je izrekla 675 novčanih kazni, zbog nepoštovanja propisanih mjera za suzbijanje pandemIje koronavirusa, prenosi Reporteri.
"Policija Kosova neprestano izriče novčane kazne građanima koji ne poštuju mjere koje su preduzele zdravstvene i javne institucije kako bi sprečile širenje kovida-19", kaže se u saopštenju policije.

Inače, Zakon o sprečavanju i borbi protiv pandemije na Kosovu stupio je na snagu krajem avgusta.

Tako je od 26. avgusta do 27. januara 2020. godine, policija izrekla 106.056 novčanih kazni za nepoštovanje propisanih antikovid mjera.

Zakon sadrži 29 članova, dok istovremeno reguliše pitanje prevencije, upravljanja i kontrole pandemije.

Članom 24. ovog zakona uređuje se pitanje rasporeda kretanja i novčanih kazni u slučaju nepoštovanja propisa, član 26 reguliše pitanje izolacije i karantina tokom pandemije, dok član 24. tačka 5. ovog zakona propisuje da svi koji ne nose zaštitnu masku tamo gdje je to Zakonom predviđeno, budu kažnjeni sa 35 eura.

 Izvor: Kosovo online/Reporteri