Carina Republike Kosovo koja je i prema Izvješću o napretku Europske unije opisana kao najbolja institucija na Kosovu, do sada je premašila plan time što je prikupila više od 531 milion eura.

Direktor Carine Republike Kosovo Naim Huruglica je rekao da je Carinska služba do sada uspjela skupiti 99 posto od plana. "Nadamo se da ćemo do kraja godine biti u mogućnosti ispuniti 100 posto od plana", istakao je Huruglica.

Prema njemu plan je bio prilično ambiciozan uzimajući u obzir da su efekti globalne krize pogodile sve zemlje u regionu, uključujući i Kosovo.

Ali, kao što je spomenuo planirani prihodi su bili za 40 miliona veći nego prošle godine, koji bi bili 645 miliona eura.

"Sada kada govorimo na osnovu izvješća iz 45. nedjelje a što je 8 nedjelja prije završetka mi smo postigli sakupiti oko 531 million eura ili izraženo u postotcima to je oko 82, i prema svim pokazateljima vjerovatno ćemo do kraja godine uspjeti završiti 100 posto od planiranoga", istakao je gospodin Huruglica.