Trend trgovine u porastu od 2007. godine

Predstavnici međunarodnih i domaćih institucija na Kosovu kažu da trgovina ljudima i dalje je velika briga za zemlju. U međuvremenu, organi reda su objavili da je tokom 2012. godine na Kosovu identifikovano 54 žrtava trgovine ljudima.

Direktor Direktorijata za istragu trgovine ljudima unutar Policije Kosova, Arben Paçarizi kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da starosna dob djevojaka koje su žrtve trgovine je od 18 do 22 godine, i dodaje da su meta trgovine ženama - djevojke sa Kosova.

"Što se tiče trgovine ljudima sa Kosova tokom 2012. godine po službenim podacima bilo je 54 žrtava, od koji je 29 bilo sa Kosova, 23 iz Moldavije, 1 iz Albanije i jedna iz Slovačke. Na osnovu trenda ovog kriminala možemo reći da broj žrtava sa Kosova je u porastu od 2007. godine.

"Ono što se da primjetiti je da domaće žrtve su meta ljudi kojis e bave trgovinom pošto je Kosovo jedina zemlja u regionu koja nije u sistemu liberalizacija viza, i te djevojke uglavno dolaze zbog scio-ekonomskih problema ili zbog porodičnih problema. Starosna dob je od 18 do 22 godine, dok je 12 žrtava bilo maloletnih", rekao je Paçarizi.

U međuvremenu Sakibe Doli, upraviteljica "Sigurne kuće" u Đakovici, kući koja nudi sklonište žrtvama trgovine, izjavila je da je tokom 2012. godine dala sklonište za djevojaka, dok ove godine nije bilo slučajeva djevojaka koje su zatražile pomoć i utočište.

"za sada nismo imali nijedan slučaj žrtve trgovine. Nemam informacije da li je opao broj iz razloga što još nemamo informacije. Tokom 2012. godine smo imali slučajeve trgovine, a ove ne. Slučajeve koje smo imali, radili smo na njima, te su se one preselile na ona mjesta na kojima bi mogle ostati duže".

"Naša organizacija prihvata žrtve nasilja u obitelji, a žrtve trgovine ljudima dolaze do nas da bi se integrisale pošto su prešle kroz sudske postupke. U 2012. smo imali pet takvih žrtava, dvije su integrirane u porodice i plaćaju se iz društvenog fonda, dok ostale tri su imale različite pokrete", kaže Doli.

Paçarizi dodaje da što se tiče  hapšenja osoba koje se bave trgovinom ljudima, prošla godina je, na tom polju, bila uspješna.

"hapšenja tokom 2012. godine su bila učinkovita i broj uhapšenih je dosegao 228 osoba. Sem policije na Kosovu postoji i Kancelarija nacionalnog koordinatora koja prati stanje sa trgovinom ljudima", podvukao je on.

Treba navesti i to da je na Kosovu, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova a podržano i od strane drugih domaćih i međunarodnih institucija, nekoliko sedmica je trajala kampanje koja je imala za cilj spriječavanje i informisanje o ovoj negativnoj pojavi trgovine ljudima koja je zahvatila Kosova.