Reformista stranka ORA je kritikovala česte svečane aktivnosti koje rastu kako se približava predizborne kampanje. Prema predsjednik stranke, Teute Sahatqiju, to su tipične političke kampanje.

Ona je izrazila zabrinutost da projekti koji se ne mogu finalizovati prije lokalnih izbora u novembru neće biti završeni ili će biti odgođeni.

ORA je takođe pozdravila poteze koje očekuje da će biti poduzete od strane Agencije protiv korupcije u vezi sa krivotvorenim tenderima. Sahatqija se nada da će se ovim pozabaviti i tužilaštvo i sudstvo.