Ambasador SAD-a na Kosovu Christopher Dell otvorio je u srijedu međunarodnu konferenciju u Prištini o sprovođenju građanskih presuda, pozivajući okupljene lidere kosovskog sudstva i poslovne zajednice da preduzmu čvrste i hitne mjere za rješavanje krize oko neizvršenih građanskih presuda, kojih ima, kako je rečeno, oko 100,000.

Na današnjoj konferenciji o sprovođenju građanskih presuda, američki ambasador na Kosovu Kristofer Dell je, zajedno sa ministrom pravde Hakijem Demolijem, predsedavajućim Sudskog savjeta Kosova Enverom Pecijem i predsjednikom Vrhovnog suda Kosova Fejzulahom Hasanije, naglasio jedinstveni značaj sprovođenja presuda za nadu u pogledu ekonomske budućnosti Kosova.

Dell je izjavio da na kosovski sistem u izvršenju presuda u osnovi ne postoji, te da ima skoro 100.000 nerešenih građanskih predmeta.

“Ove presude se obrađuju po redosledu po kojem se primaju, što znači da će rješavanje građanskih sporova, čak i kad sud donese pravosnažnu odluku, godinama čekati na pravni lek i zadovoljenje pravde, ako se to uopšte i desi.”

Američki ambasador je dodao da ne postoji ništa važnije od ojačavanja vladavine zakona na Kosovu, te da je ono važno isto kao što je i izvršenje odluke pravosuđa.

“Neizvršenjem odluka ostaje u celosti neispunjena osnovna uloga države da bude pravičan i nepristrasan arbitar privatnih sporova. Ovim se s druge strane podriva povjerenje u državu, a posebno u sudove, i ozbiljno slabe temelji vladavine prava.”

Dell je naveo da neizvesnosti oko konačnog rješavanja spora povećava troškove transakcija i usluga, te spriječava poslovanja da se prošire što ugrožava privredni rast.

“Ovakva situacija ne samo da spriječava Kosovo da postane prosperitetno, nego ono i pomaže zemlji da bude manje prosperitetno. Preduzeća su veoma svjesna ovog problema i odlučuju da ograniče svoje aktivnosti i potencijalne partnere. Ovo direktno znači siromašnije i manje konkurentno Kosovo.”

Reforma sistema

Ministar pravde Haki Demolli je na otvaranju konferencije rekao da je ovo ministarstvo u cilju povećanja djelotvornosti u oblasti građanskih predmeta, sebi postavio za zadatak reformisanje izvršnog sistema u zemlji.

“Stoga je zakonodavnom strategijom za 2010 godinu, između ostalog, Ministarstvo pravde predvidelo i izradu novog zakona o izvršnom postupku na Kosovu”.

On je dodao da u predstojećim godinama, nadležne institucije Republike Kosova treba da razmotre mogućnosti suštinske reforme ovog sistema, uključujući prihvatanje različitih rešenja koja su već primenile druge države u svetu.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova Enver Peci je ovom prilikom da jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočava sudski sistem na Kosovu je taj što sudske odluke ostaju neizvršene, odnosno, ono što se odluči na sudu se ne primenjuje u praksi.

“Kao što se obično kaže, možemo da imamo najbolje sudije na svetu, možemo da donosito najmeritornije odluke na svetu, ali ovo neće značiti nita ako se one ne izvršavaju”, rekao je Peci.

Peci navodi da je situacija na Kosovu po pitanju izvršenja jako delikatna, uzimajući u obzir nedostatke i mane koje su evidentne i mnogobrojne, počevši od zakonskog okvira, slabe koordinacije aktivnosti sa institucijama, preko velikog broja podnesaka javnih preduzeća u svojstvu kreditora, unutrašnjih kapaciteta, do nedostatka preciznih informacija o strankama.

Jednodvnevni rad na iznalaženju rješenja vodili su kosovske sudije, tužioci, pravnici, preduzetnici i međunarodni pravni stručnjaci iz SAD-a i EU. Domaćini konferenciju pod nazivom “Sprovođenje građanskih presuda na Kosovo: Poziv za sistematsku reformu” bili su USAID-Program sistema za sprovođenje sporazuma i odluka na Kosovo i Projekat reforme sprovođenja na Balkanu.