Vitalni organ

Zdrava su pluća organ koji je ključan da omogući ulazak dovoljne količine kiseonika u krvotok te da se istovremeno izbaci nusprodukt metabolizma ćelija ugljendioksida. Tako da su pluća jedna od prvih linija obrane od štetnih uticaja iz okoline.

Pojava kašlja

Ono što je važno reći jeste to da zdrava pluća imaju veliku rezervu u osiguranju dovoljne količine kiseonika za organizam.

Obično je simptom da pluća nisu u dobrom stanju osjećaj nedostatka vazduha. Zadihanje se u početnim stadijima oštećenja pluća javlja pri naporu, nekada i minimalnom, kao što je uspinjanje na prvi sprat ili ponekad čak i govor.

U stadijima kada su pluća veoma oštećena zadihanje se javlja čak i u mirovanju. Ostali simptomi mogu biti kašalj i zvižduci u plućima.

Ono što je zanimljivo, pušači koji kašlju smatraju da je to normalno stanje za pušače. Međutim, kašalj nije zdravo stanje te osobe koje kašlju duže od mjesec dana bez prestanka trebale bi da se jave ljekaru radi detaljnijeg pregleda.

Najveći faktor koji uništava pluća je pušenje, odnosno udisanje dima cigareta. Samo udisanje tog dima stvara u plućima hroničnu upalu, što može dovesti do razvoja hronične opstruktivne plućne bolesti. Takođe, dim cigareta sadrži više od 3.000 kancerogenih stvari.

Rizični faktor

Naime, pušenje cigareta je najveći rizični faktor i za razvoj karcinoma pluća. Devedeset posto bolesnika s hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti i oko 85 posto bolesnika s karcinomom pluća su pušači ili bivši pušači.

Takođe, nečista okolina i vazduh koji udišemo važan je faktor koji doprinosi povećanom riziku za oštećenje pluća.

Hronična upala

Alergije, a više hronična opstruktivna plućna bolest može oštetiti pluća sa stalno prisutnom upalom. Hronična upala dovodi do stalne aktivacije upalnih ćelija: limfocita, neutrofila, makrofaga i brojnih ostalih upalnih ćelija koje, kada su aktivirane, mogu da oštete pluća.

Oštećena pluća imaju tkivo sa ožiljcima koje je nefunkcionalno te se tako može smanjiti normalno funkcionisanje pluća.