Kako iseliti muslimane?

Dva dokumenta koja prethode potpisivanju Konvencije Kako iseliti muslimane?

Migracije balkanskih muslimana ka Turskoj vremenski se podudaraju sa slabljenjem i slomom Osmanskog carstva i u neku ruku predstavljaju "evakuaciju" izgubljenih...

O Bošnjacima torbeškog porijekla na Kosovu

Bošnjaci - priznata ustavna kategorija O Bošnjacima torbeškog porijekla na Kosovu

Nacionalni bošnjački identitet na Kosovu je još u procesu svoje afirmacije, zato što je ona nazadovala jer je bila spriječavana ili kočena u minulim decenijama....

Narod ili zajednica?

Da li je potrebno postaviti pitanje Narod ili zajednica?

Kada se, u komunikaciji, prepozna pravilno i adekvatno korištenje termina narod ili zajednica, bit će ovakvo pitanje suvišno.

Sadik Idrizi: Sto muhadžirskih godina

Masakr srpske vojske u Gori Sadik Idrizi: Sto muhadžirskih godina

Do propasti Otomanske imperije 1912. godine Gora je bila duhovna i geografska cjelina, a nakon toga se našla na mjestu gdje se uspostavljala granica između Alba...