Objavljeno: 14.02.2013. u 09:24 | Autor: Info-ks | Kategorija: NVO sektor
0
Nizak nivo transparentnosti među građanima

"Tražim da se moj glas čuje"

U sklopu projekta rađena je anketa sa građanima, organizovane su javne debate, te je praćen rad Skupštine Opštine Dragaš, kako bi se uvidjelo koliko su građani upoznati sa zastupanjem njihovih predstavnika u skupštini i sa kakvim se problemima susreću i kako su građani predstavljeni od strane svojih predstavnika.

  • Veličina slova:
  • a
  • a
  • a
Projekat je sa realizacijom započeo juna mjeseca 2012. godine, s ciljem da se podigne nivo transparentnosti i na taj način "primoraju" predstavnici Bošnjaka i Goranca na veće angažovanje za svoju zajednicu.
U sklopu projekta rađena je anketa sa građanima, organizovane su javne debate, te je praćen rad Skupštine Opštine Dragaš, kako bi se uvidjelo koliko su građani upoznati sa zastupanjem njihovih predstavnika u skupštini i sa kakvim se problemima susreću i kako su građani predstavljeni od strane svojih predstavnika.
Prema rezlutatima ankete ova omladinska organizacija je došla do zaključka da je među građanima veoma nizak nivo transparentnosti, gdje se 66 odsto oglasilo da ne dobija informacije, prisutno je previše lokalnog zastupanja, kao i neadekvatno jezičko izražavanje delegata, a  građanani su nevažan faktor u odlučivanju.
U cilju poboljšanja ovakvog stanja urađene su preporuke, koje bi već trebale početi sa primjenom.
- Ažuriranje opštinskog sajta i pravovremeno obavještavanje građana (dvojezičnost);
- Da delegati zastupaju interese svih građana, a ne samo mjesta iz koga dolaze;
- Da delegati na sjednicama ranije pripreme nastup, u zavisnosti od teme da se konsultuju sa građanima, NVO- ima i sl.
- Insistiranje i konkretni koraci ka decentralizaciji opštine;
- Eliminisati vakuum koji još uvijek postoji u odnosu opština sa predstavnicima sela, naselja i četvrti;
- Da se pokrene pitanje Statuta Opštine i njime jasno definiše odnos Opštine prema selima, naseljima i četvrtima;
- Naći mehanizam za veće prisutvovanje građana na Javnim skupovima i drugim sastancima na kojima se donose važne odluke;
- Da nevladin sektor i dalje pokreće projekte iz ove oblasti, kako bi građani bili motivisani da neposredno učestvuju u donošenju odluka koje su od životne važnosti.
Projekat je finansijski podržan od strane Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo KFOS/SOROS.
0

Sve iz rubrike NVO sektor

Prethodni članci iz rubrike NVO sektor

Vremenska prognoza

Priština

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 4.0 m/s
18:00 - 00:00 1.8 m/s
00:00 - 06:00 -4° 1.0 m/s
06:00 - 12:00 -2° 1.8 m/s

Prizren

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 1.3 m/s
18:00 - 00:00 0.9 m/s
00:00 - 06:00 0.0 m/s
06:00 - 12:00 0.4 m/s

Peć

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 0.8 m/s
18:00 - 00:00 0.7 m/s
00:00 - 06:00 0.7 m/s
06:00 - 12:00 1.0 m/s

Mitrovica

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 2.8 m/s
18:00 - 00:00 1.1 m/s
00:00 - 06:00 -1° 1.0 m/s
06:00 - 12:00 -1° 1.5 m/s

Ferizaj

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 1.7 m/s
18:00 - 00:00 1.4 m/s
00:00 - 06:00 -1° 0.8 m/s
06:00 - 12:00 -1° 0.8 m/s

Gnjilane

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
14:00 - 18:00 3.7 m/s
18:00 - 00:00 1.5 m/s
00:00 - 06:00 -2° 0.9 m/s
06:00 - 12:00 -2° 1.3 m/s

Facebook preporuke