Hm

Matematička mozgalica s bananama, satovima i geometrijskim likovima potaknula je raspravu na internetu.

Dobro pogledajte i razmislite nekoliko puta prije konačnog odgovora.

Internetske zagonetke i mozgalice znaju biti prava muka, pogotovo ako ih se ne riješi 'iste sekunde'.

Jedna takva je i ova matematička, a u komentarima slobodno napišite svoje rješenje i potaknite raspravu.

Da vidimo kako razmišljate...

P. S. odgovor nije ni 19 ni 26.