UOČI DANAŠNJE SJEDNICE

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović najavio je da će glasati za članstvo Kosova u ovoj organizaciji.

"Danas se u Strasbourgu izjašnjavamo o mišljenju o članstvu Kosova u Vijeću Evrope. Ako usvojimo ovo mišljenje stvara se pretpostavka za donošenje finalne odluke sredinom maja, a koja je u ingerenciji Komiteta ministara gdje države članice predstavljaju ministri vanjskih poslova ili stalni diplomatski predstavnici u Strasbourgu", pojasnio je Magazinović.

Dodao je kako će podržati članstvo Kosova u Vijeću Evrope.

"Glasat ću na osnovu ubjeđenja da svi građani Kosova zaslužuju mogućnosti koje daje Vijeće Evrope, da i Albanci i Srbi i svi ostali konačno dobiju pristup Evropskom sudu za ljudska prava, da žive u demokratski naprednijem društvu nego što je danas i da osjete napredak u vladavini prava", poručio je Magazinović.

Istakao je kako glasanje o članstvu ne prejudicira stavove pojedinačnih država članica u vezi sa statusom Kosova.

"U samom mišljenju se navodi da glasanje o članstvu Kosova u Vijeću Europe ne prejudicira stavove pojedinačnih država članica u vezi sa statusom Kosova. Volio bih da i Bosna i Hercegovina što prije potvrdi sporazum iz Berlinskog procesa koji predviđa kretanje samo sa ličnim kartama u našoj regiji i na taj način približi građane Kosova i naše države, onako kako su to već učinile druge države, uključujući i Srbiju", naveo je Magazinović.

Podsjećamo, zastupnici Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope razgovaraće danas u Strazburu o prijemu Kosova u ovu međunarodnu organizaciju. Ako dvije trećine parlamentaraca koji predstavljaju 46 država članica glasaju "za", pitanje članstva i konačna odluka bi mogla da se nađe na dnevnom redu ministara vanjskih poslova zemalja čanica Vijeća Evrope 16. maja.