SMART Balkans

Uprkos činjenici da su sve zemlje Zapadnog Balkana ratifikovale Istanbulsku konvenciju i stvorile institucionalni pravni okvir za nju i kreirale službe za žrtve nasilja, nastavlja se drastičan porast rodno zasnovanog nasilja, a posebno femicida, piše Reporteri.

Bavljenje kritičnim temama femicida, rodnog nasilja i zloupotrebe antirodnih pokreta kao prijetnje po javnu bezbjednost, tri su teme koje su bile u fokusu drugog dana regionalne konferencije SMART Balkans, koja je juče i danas ugostila oko osamdesetak predstavnika organizacija civilnog društva iz Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Crne Gore.

Ta pitanja zahtjevaju hitnu pažnju i akciju različitih zainteresovanih strana, rečeno je i dodato da je kriminalizacija zlostavljanja djece kao posebnog krivičnog djela zaista neophodna za sve zemlje.

Uloga organizacija civilnog društva je važna u pružanju specijalizovanih usluga za žene u skladu sa Istanbulskom konvencijom, nasiljem u javnim prostorima i zloupotrebom oružja nad ženama, djecom i mladima, kao i prevencijom rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa mladima, jedan je od zaključaka.

Ukazano je da svake godine u regionu Balkana sve više ljudi strada od nasilja i nasilja u porodici te da iako se prijavljuju institucijama, nisu dobili adekvatan odgovor.

"Uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama nije samo pitanje ljudskih prava, već ključna komponenta izgradnje društva koje počiva na polju jednakosti, pravde i principa mira i prosperiteta", ističe se.

Učesnici regionalne konferencije i panelisti na temu "Uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama“ i neophodne mjere za institucionalnu prevenciju, uzeli su za primjer nedavne događaje u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori sa Vanjom Gjorčevskom i ubistvo mladića.

Istakli su da Zapadni Balkan doživljava alarmantan porast femicida, što odražava složenu interakciju društveno-ekonomskih, kulturnih i političkih faktora.

Drugog dana regionalne konferencije SMART Balkans dodeljeni su veliki operativni grantovi za ukupno 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije.

Prethodno je 10 organizacija iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore dobilo grant podršku iz projekta SMART Balkans za glavne operativne grantove i za regionalne grantove.

Projekat SMART Balkans realizuje se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, u partnerstvu Centra za promociju civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Centra za istraživanje i kreiranje politike iz Sjeverne Makedonije i Instituta za demokratiju i posredovanje iz Albanije, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri