Nema ratifikacije

Jedino Bosna i Hercegovina nije krenula ka implementaciji sporazuma potpisanih u okviru Berlinskog procesa.

Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i danas Srbija ratifikovale su tri sporazuma koja su dogovorena u okviru Berlinskog procesa, dok je Vlada Crne Gore glasala za ta tri sporazuma za koje se očekuje ratifikacija u Skupštini.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbija da prizna putne isprave Republike Kosovo.

Ova tri sporazuma se bave priznavanjem viših kvalifikacija, slobodom kretanja sa ličnom kartom i priznavanjem stručnih kvalifikacija doktorima medicine, stomatolozima i arhitektama.

Početak implementacije ova tri sporazuma smatra se važnim korakom za šest zemalja Zapadnog Balkana u smislu približavanja i regionalne saradnje.

Sporazumi su potpisani 3. novembra u Berlinu nakon skoro dvije godine pregovora. Njihovo stupanje na snagu će se desiti nakon ratifikacije u parlamentima svih država.