Na jučerašnjim pregovorima u Ohridu Srbija i Kosovo, uz posredovanje Evropske unije, postigli su dogovor o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa.

Poštivanje dogovora nadzirat će Brisel, jer je on sada dio pregovaračkog okvira Srbije i Kosova na njihovu putu prema članstvu u EU. Nepoštivanje dogovora imat će posljedice, kazao je visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove Josep Borrell.

Dogovor ima 12 tačaka.

Stranke su saglasne hitno potvrditi Deklaraciju o nestalim osobama, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredovanje EU-a.

Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru dijaloga, uz posredovanje Unije, o uspostavi posebnih aranžmana i garancija kako bi se osigurao odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je utvrdio posrednik EU-a.

Stranke su saglasne osnovati zajednički odbor za praćenje, kojim predsjedava EU, u roku 30 dana. Zajednički odbor za praćenje osigurava i nadzire provedbu svih odredaba.

EU će u roku 150 dana organizirati donatorsku konferenciju kako bi se uspostavio paket ulaganja i finansijske pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti prije nego što Unija utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti provedene.

Kosovo i Srbija saglasni su da neće blokirati provedbu bilo kojeg člana.

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštivanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Priloga ili prošlih sporazuma o dijalogu, može imati direktne negativne posljedice na njihove postupke pristupanja Evropskoj uniji i finansijsku pomoć koju primaju od nje.

„Srbija je spremna raditi na provedbi sporazuma, ali do crvenih linija“, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljajući aneks sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom.

Dodao je kako je tekst aneksa 12 puta mijenjan. Srbijanski predsjednik izjavio je da nije potpisao sporazum o normalizaciji s Kosovom jer je Srbija međunarodno priznata država i on ne želi praviti “međunarodno pravne sporazume s Kosovom“ koje za njega „nije međunarodno pravno priznato”.

IZVOR: AL JAZEERA