Bezvizno kretanje

U Skupštini Kosova i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine danas se očekuje izglasavanje sporazuma o slobodnom kretanju sa ličnim kartama između šest zemalja zapadnog Balkana, koji će nakon stupanja na snagu omogućiti bezvizno kretanje građana sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine.

Vlada Kosova je 8. februara odobrila ovaj sporazum, a očekuje se da će isti biti ratifikovan danas u Skupštini.

Dok, ako sporazum bude odobren danas u Vijeću ministara, on će biti poslan na odobrenje Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Ovaj sporazum je jedan od tri sporazuma postignuta u Berlinu 3. novembra 2022. godine u okviru Berlinskog procesa.

Bosna i Hercegovina ne priznaje nezavisnost Kosova, a građani obje zemlje moraju dobiti vizu ako žele putovati u dotične zemlje.

Kosovo je 2014. godine odlučilo je uvesti recipročnu mjeru u pogledu viznog režima za građane Bosne i Hercegovine.

Vizni režim je omeo putovanja građana koji žive na Kosovu, a koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa je prošle godine donio priznanja pojedinih građana koji su rekli da čekaju ukidanje viza, jer bi to za njih značilo "kraj agonije".

Šest država Zapadnog Balkana prošle godine je postiglo sporazum i o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju stručnih kvalifikacija ljekara, stomatologa i arhitekata.