Zabrinutost

Predstavnici 47 organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije uputili su otvoreno pismo kosovskoj i srpskoj vladi u kojem, između ostalog, traže nastavak dijaloga, sprovođenje postignutih sporazuma i uzdržavanje od huškačke retorike protiv manjinskih zajednica i narativa, prenosi Ekonomija onlajn.

Izražavajući zabrinutost zbog pogoršanja situacije na terenu i uticaja na svakodnevni život građana organizacije civilnog društva poručuju da postoji potreba da se obezbjede i zaštite ljudska prava nevećinskih grupa u Srbiji i na Kosovu.

Dodaju da su zabrinuti da se dijalog koristi da bi se skrenula pažnja sa važnih pitanja kao što su slabljenje vladavine prava, korupcija i izazovi ljudskih prava.

“S obzirom na kontekstualne razlike u pogledu nivoa demokratije, vladavine prava i podjele vlasti, koji utiču na proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova, pozivamo vlade da nastave dijalog suštinski i dosljedno, implementiraju odmah postignute sporazume, uzdrže se od podsticanja retorike protiv manjinskih zajednica i populističkih narativa o reciprocitetu i istoriji, posvete se transparentnosti i osiguraju učešće građana, preduzmu hitne mjere za razvoj unutrašnjih procesa integracije, poštuju prava manjinskih zajednica i preduzimaju radnje koje vode ka izgradnji odnosa i povjerenja među zajednicama”, navodi se u dopisu.

Oni su istovremeno uputili određene zahtjeve i sugestije predstavnicima međunarodne zajednice.

„Pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži dijalog i sporazume za normalizaciju odnosa koji ne štete demokratiji na Kosovu i u Srbiji, da se fokusiraju na suštinska rješenja umjesto rješavanja povremenih sporova između strana u dijalogu, podrže civilno društvo u najširem smislu, da se zalažu za normalizaciju i izgradnju stabilnijeg odnosi između dvije strane, podstaknu širu međudruštvenu i unutardruštvenu debatu o mogućim rješenjima i prioritetima u dijalogu”, navodi se dalje.

Pismo za zahtjevima vlastima na Kosovu i u Srbiji, kao i predstavnicima međunarodne zajednice potpisali su, između ostalih, Centar za zastupanje demokratske kulture, Kosovski centar Assist - ASSIST, Beogradski fond za političku izuzetnost, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fondacija za otvoreno društvo, Kosovski pravni institut, Kosovski demokratski institut.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online