„Ako išta tako približno ostacima ljudskih kostiju može svijedočiti o kolićini patnje koju su prošli ljudi u opkoljenoj enklavi Srebrenici prije i tokom genocida u julu 1995. godine, onda je to njihova obuća."

Ovom rečenicom počinje knjiga Mrtvare, koja prati istoimenu izložbu bosanskog fotografa Armina Durgut.

Armin je rođen 1995. i godišnjicu masakra obilježava izložbom fotografija obuće pronađene na mjestima stradanja dječaka i muškaraca ubijenih u Srebrenici jula iste godine.

Mrtavare su cipele koje su dobijali stanovnici Srebrenice od agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR).

Naziv su dobile pošto su ljudi čuli da su navodno u takvoj obući sahranjivani ljudi u zapadnoj Evropi.

Obuća lošeg kvaliteta njima je darivana kao humanitarna pomoć.

Mnogi od žrtava u Srebrenici ubijeni su upravo u ovoj obući.

Vođen tim saznanjem, Armin je fotografisao obuću koja se čuva u Memorijalnom centru u Potočarima i izložbu je, bez obzira što ima i druge obuće, nazvao Mrtvare.

Izložba je otvorena početkom jula u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu i traje do 15. jula.