U posjeti Sarajevu

Po prvi put na ovako visokom nivou Kosovo je dio sastanak ministara zemalja zapadnog Balkana a održava se u Sarajevu, Kosovo na ovom sastanku predstavlja zamjenica premijera Emilija Redžepi, piše kosova.info


Zamjenica Redžepi je istakla da se u vladi Kurti 2 daje puno prostora svim narodima koji žive na Kosovu kao aktivni akteri u izgradnji društvenih tokova. Redžepi sa u Sarajevu sastala sa visokim zvaničnicima svih zajednica vlade u BIH.

Sastanaka je bilo i sa predstavnicima raznih misija i ambasadorima kojima je Emilija Redžepi predstavila rad vlade Kurti po pitanju prava manjina, i objasnila da je za Bošnjake Kosova veliki problem pitanje vize koja je potrebna da bi se putovalo u BIH.

Zamjenica premijera Redžepi je pred prisutnima zatražila da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo kao državu.

“Zahtijevam da Bosna i Hercegovina što prije prizna Kosovo kao neovisnu i suverenu državu. Također hitno je i neophodno da Bosna i Hercegoivina prihvati dokumente Kosova i da imamo normalan protok ljudi kao dvije države,” rekla je Redžepi u Sarajevu.

Dogovorena je dalja saradnja prisutnih ministara sa zamjenicom premijera Emilijom Redžepi što je veoma pozitivno jel je ovo prvi konkretan potez vlade Kosova za saradnju na zvaničnom nivo dviju država.